Syyttäjä: Tuore tutkimus Talvivaaran lähijärvien tilasta noussee esiin hovioikeudessa

Talvivaaran kaivoksen laajat vesivuodot vuonna 2012 ja 2013 johtivat rikossyytteisiin. Syytteitä käsitellään Rovaniemen hovioikeudessa lokakuussa. Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Kaivosyhtiö Talvivaaran ympäristörikosjutun toisen syyttäjän Heikki Ylisirniön mukaan Helsingin yliopiston tuore tutkimus kaivoksen lähijärvien suolaantumisesta nousee todennäköisesti esiin, kun Rovaniemen hovioikeus aloittaa lokakuussa jutun käsittelyn. Ylisirniön mielestä tuore tutkimus ei kuitenkaan tuo itse rikosjutun käsittelyyn juurikaan uutta.