Draamaa ja etiikkaa ei haluta oppiaineiksi

Monet lausunnonantajat tyrmäävät tuntijakotyöryhmän ehdotukset.

Monet yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaiset tahot vastustavat peruskouluun ehdotettuja uusia oppiaineita draamaa ja etiikkaa. Niiden tarpeellisuus tyrmätään useissa lausunnoissa, jotka on annettu perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamistyöryhmän esityksestä.

Draamaa erillisenä oppiaineena vastustavat muun muassa Opetusalan Ammattijärjestö, Luokanopettajaliitto, Äidinkielen opettajain liitto, Iltakoulujen liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Suurimmat kirkkokunnat eivät taas hyväksy etiikkaa erilliseksi oppiaineeksi. Sitä eivät kannata muun muassa evankelis-luterilainen kirkko eikä ortodoksinen kirkko.

Puolueista molemmat uudet oppiaineet tyrmää perussuomalaiset. Vasemmistoliitto katsoo, että nykymuotoinen uskonnonopetus tulee lakkauttaa kokonaan ja korvata elämänkatsomustiedolla.

Opetusministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon 198 taholta. Lausuntojen jättöaika päättyi viime perjantaina.

Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) toteaa lausunnossaan, että se ei kaipaa uusia oppiaineita eikä hyväksy draamaa uudeksi kaikille yhteiseksi oppiaineeksi.

- OAJ ei voi hyväksyä, että aineenopettajan kelpoisuusvaatimus olisi draaman opettajan osalta muiden aineenopettajien kelpoisuusvaatimuksia alempi kuten työryhmä ehdottaa, todetaan puheenjohtaja Olli Luukkaisen allekirjoittamassa kannanotossa.

Äidinkielen opettajain liitto on samoilla linjoilla. Sen mielestä draama on ongelmallinen omana oppiaineena.

- Draaman opetukseen ei saa ottaa oppitunteja äidinkielen ja kirjallisuuden eikä muiden taito- ja taideaineiden tunneista. Sen sijaan draaman ja ilmaisukasvatuksen osuutta perusopetuksessa tulee vahvistaa muun muassa erilaisin valinnaiskurssein.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mielestä kaikille yhteisiä pakollisia opintoja ei tule lisätä.

- EK ei kannata draamaa kaikille pakollisena oppiaineena, eikä valinnaisuuden toteuttamista työryhmän ehdottamalla mallilla. Ilmaisutaitoja osana kansalaisen taitojen opetusta tulee kehittää eri oppiaineiden opetuksessa.

Yli miljoonaa palkansaajaa edustava Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) on samanmielinen työnantajajärjestön kanssa.

- Uusista oppiaineista tulisi pidättyä ja huolehtia draaman ja etiikan elementtien sijoittumisesta opetukseen opetusmenetelmiä sekä opetussuunnitelmia kehittämällä siten, että äidinkielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon opetuksen yhteydessä nämä otetaan huomioon, SAK vaatii.

Toki draama omana oppiaineena saa myös kannatusta monissa lausunnoissa. Esimerkiksi Taiteen keskustoimikunnan Lastenkulttuurijaosto iloitsee ehdotuksesta.

- On hienoa, että draamaa esitetään uudeksi oppiaineeksi peruskouluun. Draaman opetuksen - kuten muidenkin taideaineiden - tulisi jatkua yläkoulussa kaikille pakollisena oppiaineena. Draama-nimen sijasta lastenkulttuurijaosto suosittelee käytettäväksi teatteri-ilmaisu-termiä, joka on jo joissakin kouluissa käytössä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei halua etiikkaa erilliseksi oppiaineeksi. Kirkkohallitus katsoo kannanotossaan, että koulun eettisen kasvatuksen tulee säilyä osana kaikkea koulutyötä.

- Etiikka uutena yhteisenä oppiaineena johtaa vääjäämättä kiistaan siitä, miltä pohjalta opetusta annetaan, sillä katsomuksellisesti neutraalia etiikkaa ei ole olemassa. Nykyisellään etiikan oppiaines on luonteva osa oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta ja sen osuutta opetussuunnitelmassa voidaan tarvittaessa kasvattaa, korostetaan arkkipiispa Kari Mäkisen allekirjoittamassa lausunnossa.

Suomen ortodoksisen kirkon näkemys on samansuuntainen.

- Etiikka on säilytettävä osana oman uskonnon opetusta, jotta lapsi saa paremmat valmiudet arjen dialogiin. Oman uskonnon järjestämisen velvoite tulee säilyttää ennallaan, esittää Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo.

Päinvastaista mieltä kirkkokuntien kanssa on esimerkiksi Suomen Psykologiliiton koulupsykologien toimikunta.

- On ehdottoman tärkeää, että mahdollinen etiikan opetus järjestetään kaikille yhteisenä opetuksena erillään uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta, jotta syntyy todellinen mahdollisuus vuoropuheluun, pohdintaan ja ymmärrykseen.

Myös Suomen Rehtorit ry on oman oppiaineen kannalla.

- Suomen Rehtorit ry esittää, että etiikkaa tulisi opettaa erillisissä opetusryhmissä kaikille yhteisenä oppiaineena, jossa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä, filosofisia ajatuksia ja korostetaan yhteiseen pohdintaan perustuvaa vuorovaikutuksen tärkeyttä, kirjoittaa yhdistyksen jyväskyläläinen puheenjohtaja Ari Pokka.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut