Saako muslimi vaihtaa uskoaan? Mitä tarkoittaa sharia? 36 kysymystä ja vastausta islamista

Maailman toiseksi suurin uskonto islam esiintyy usein uutisotsikoissa – hyvässä ja pahassa. Lukijamme esittivät mieltä askarruttavia kysymyksiä islamista, me pyysimme niihin vastaukset Suomessa 28 vuotta asuneelta muslimilta Anas Hajjarilta ja Helsingin yliopiston tutkijalta Ilkka Lindstedtiltä. Syyrialaissyntyinen Anas Hajjar on uskonoppinut ja Suomen islamilaisen yhdys­kunnan imaami eli johtaja. Ilkka Lindstedt on tutkinut islamin varhaishistoriaa, mutta hän ei ole itse islamin­uskoinen.

1. Kuinka paljon Suomessa asuu islaminuskoisia ja kuinka paljon heitä on koko maailmassa?

Anas Hajjar: Suomessa asui ennen viime vuoden suurta pakolaisaaltoa arviolta 65 000 muslimia. Tällä hetkellä luku on suurempi.

Ilkka Lindstedt: Islam on maailman toiseksi suurin uskonto kristinuskon jälkeen, ja muslimeja on yli 1,5 miljardia. Muslimit ovat enemmistönä Pohjois-Afrikassa, osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa, Lähi-idässä sekä osassa Keski- ja Kaakkois-Aasiaa. Vähemmistönä muslimeja asuu lähes joka maailman kolkassa.

2. Milloin ja mistä islamin usko on saanut alkunsa?

AH: Muslimit uskovat, että kaikki profeetat toivat islamin sanomaa, myös Aatami. Viimeinen ilmoitus tuli profeetta Muhammadin elinaikana.

IL: Islam on saanut alkunsa profeetta Muhammadin elinaikana vuosina 570–632. Muhammad syntyi Mekassa Arabian niemimaalla ja eli siellä suurimman osan elämästään. Noin vuonna 610 hän alkoi saada ilmestyksiä, jotka on myöhemmin kerätty Koraaniksi.

Mekkalaiset monijumalaiset eivät kuitenkaan katsoneet Muhammadin yksijumalaisuutta painottavaa sanomaa hyvällä, vaan alkoivat vainota häntä ja hänen seuraajiaan, jotka joutuivat muuttamaan Medinaan vuonna 622. Medinassa Muhammadista tuli pienen kaupunkivaltion johtaja.

Eripura muslimien ja monijumalaisten välillä äityi sodaksi, joka päättyi muslimien voittoon ja Mekan valloitukseen vuonna 630. Muhammad jäi kuitenkin asumaan Medinaan kuolemaansa asti.

Muhammadin kuollessa islam ei kuitenkaan ollut valmis vaan jatkoi kehittymistään. Islam saavutti klassisen muotonsa vuoden 800 tietämillä.

3. Mitä eroa on shiia- ja sunnimuslimeilla?

AH: Shiia tarkoittaa arabiaksi seuraajaa ja kannattajaa. Koraanissa puhutaan esimerkiksi Abrahamin shiiasta ja Faaraon shiiasta. Islamin historiassa shiioja olivat alun perin ne, jotka kannattivat profeetta Muhammadin serkkua Ali ibn Abi Talibia kalifiksi eli hallitsijaksi profeetan kuoltua.

Liikkeen poliittinen luonne muuttui, kun Alin toinen poika Hussain ja suuri osa hänen perheestään tapettiin Kerbalan taistelussa. Tästä syntyi aate, jonka mukaan seuraaja tulisi valita profeetta Muhammadin suvusta.

Sunnalaisuudessa ei rajata johtajuuden etuoikeutta profeetta Muhammadin sukuun, vaan ensisijaisesti quraishilaisiin, joka oli profeetan heimo.

IL: Sunnit ja shiiat suhtautuvat eri tavalla islamin varhaiseen historiaan.

Profeetta Muhammadin kolme ensimmäistä seuraajaa valittiin ongelmitta. Neljännen kohdalla muslimit jakautuivat kahtia. Sunnien mukaan profeetta Muhammad ei testamentannut valtaa kenellekään, vaan yhteisö valitsi hänen seuraajansa äänestämällä. Valtakunnan johtajaksi nostettiin Muhammadin läheinen henkilö Abu Bakr.

Vähemmistön mukaan yhteisön johtajuuden olisi pitänyt pysyä Muhammadin lähisuvussa Alilla, joka oli profeetan serkku ja vävy. Abu Bakria kannattaneista tuli sunneja ja Alia kannattaneista shiioja.

Vuosisatojen kuluessa sunnit ja shiiat kehittivät hieman toisistaan poikkeavan tulkinnan uskonnon oikeasta opista, teologiasta ja laista, mutta suuria käytännön eroja uskonsuunnilla ei kuitenkaan ole. Sunnit ja shiiat käyttävät lisäksi samaa Koraania.

Noin 90 prosenttia maailman muslimeista on sunneja, loput pääosin shiioja.

4. Mitä harras perusmuslimi syö ja mitä ei syö?

AH: Muslimi saa syödä kaikkea, mitä ei ole erikseen Koraanissa tai haditheissa eli profeetta Muhammadin perimätiedoissa kielletty. Kiellettyjä ruokia ovat petoeläimet sekä kaikkiruokaiset eläimet, kuten sika. Kiellettyjä ovat myös haaskat ja itsestään kuolleet eläimet sekä hyönteiset kulkusirkkoja lukuun ottamatta. Kiellettyä on myös veri, paitsi jos se on jäänyt lihan, pernan tai maksan sekaan. Alkoholi on myös kielletty.

5. Mitä tarkoitetaan halal-lihalla?

AH: Halal tarkoittaa sallittua. Muslimin oikealla tavalla teurastama eläin on halal. Sallittua on myös ”kirjan kansojen” eli kristittyjen ja juutalaisten teurastama sallitun eläimen liha.

IL: Halal-lihaa saadaan teurastamalla eläin islamin oppien mukaisella tavalla. Eläimen kurkku viilletään auki samalla, kun Jumalan eli Allahin nimi mainitaan. Teurastuksen saa tehdä muslimi, kristitty tai juutalainen. Tiukimpien tulkintojen mukaan teurastajan pitää tosin olla muslimi.

6. Mistä eläimistä tätä halal-lihaa voi saada?

AH: Kasvissyöjäeläimistä, linnuista ja kaloista.

IL: Melkein kaikista muista eläimistä paitsi siasta, jonka liha on yksiselitteisesti kielletty. Kaloja ei tarvitse halal-teurastaa, vaan ne ovat automaattisesti halal.

7. Miksi muslimit rukoilevat viisi kertaa päivässä?

AH: Rukoileminen on yksi islamin pilareista ja muslimin yhteys Jumalaan. Rukouksen aikana muslimi jättää maailman huolet ja keskittyy Jumalan palvontaan. Kuten keho tarvitsee ruokaa, niin ihmisen sielu tarvitsee omaa ruokaansa, ja se on yhteys Jumalaan rukoilemalla.

IL: Viisi päivittäistä rukousta on islamin mukaan muslimien velvollisuus Jumalaa kohtaan ja yksi islamin viidestä pilarista. Muita ovat uskontunnustus, almut, pyhiinvaellus Mekkaan ja paasto ramadan-kuukautena.

8. Mitä rutiineja muslimi tekee ennen rukoustaan?

AH: Muslimi pesee rituaalisesti kädet, suun, nenän, kasvot, käsivarret, korvat, niskan, jalat ja pyyhkii vedellä hiuksiaan.

IL: Muslimi peseytyy rituaalisesti. Puhtautta painotetaan, ja rukouspaikankin täytyy olla puhdas.

9. Mistä Suomessa asuva muslimi tietää, missä Mekka sijaitsee?

AH: Suomesta katsottuna Mekka sijaitsee noin 158 astetta pohjoisesta itään. Suunnan löytämisessä auttavat kompassit, kartat, maamerkit, aurinko ja tähdet.

IL: Muslimit rukoilevat kohti Saudi-Arabiassa sijaitsevaa Mekkaa, tarkemmin kohti Kaaban temppeliä. Moskeijoissa on rukoussyvennys, joka ilmaisee rukoussuunnan eli qiblan. Nykyään on saatavilla esimerkiksi kännykkäsovelluksia, jotka kertovat Mekan sijainnin.

10. Mitä eroa on muslimien rukoushuoneella ja moskeijalla?

AH: Mikä tahansa tila käy rukoushuoneeksi, kunhan se on puhdas eikä siellä ole kiellettyjä kuvia tai esineitä rukoussuunnassa. ”Masjid” eli moskeija on yleisnimike kaikille rukouspaikoille, mutta se viittaa yleensä moskeijarakennukseen, jossa on minareetit.

11. Mitä tarkoittaa sharia-laki?

AH: Sharia on Jumalan määräämä laaja kokoelma sääntöjä, jotka koskevat ihmisen elämän eri osa-alueita. Sharia sisältää sääntöjä uskonnosta, Jumalan palvonnasta, käyttäytymisestä, moraalista ja etiikasta.

IL: Sharia tarkoittaa islamin lakia. Lailla on neljä lähdettä: Koraani, hadithit eli profeetta Muhammadin perimätiedot, muslimiyhteisön yhteinen näkemys ja analoginen päättely. Sharia pitää sisällään säädöksiä niin rikos- ja perhelaista kuin myös uskonnon riiteistäkin.

Sharia on sellaisenaan lain päälähde vain muutamassa muslimimaassa, esimerkiksi Saudi-Arabiassa, Sudanissa, Jemenissä, Afganistanissa, Pakistanissa ja Iranissa.

12. Sharia-laki vastaan maallinen laki. Sanooko islam jotakin näiden keskinäisestä suhteesta silloin, kun lait ovat ristiriidassa?

AH: Tilanne on ongelmallinen silloin, jos maallinen ja islamin laki ovat ristiriidassa ja se estää muslimin velvollisuuksien täyttämisen. Tästä hyvä esimerkki on huivikielto Ranskassa.

Tällaisissa tilanteissa pyritään kaikin laillisin keinoin vastustamaan lakeja, jotka lisäävät epäoikeudenmukaisuutta ja ovat uskonnonvapauden periaatteen vastaisia. Viimeinen keino ristiriitaisissa tilanteissa on etsiä vaihtoehtoisia keinoja totella Jumalaa.

IL: Sharia on suurimmassa osassa muslimimaita enää käytössä perhe- ja perimyslain piirissä, muilla osa-alueilla noudatetaan maallista lakia. Sharia on määräävä tekijä rikoslaissa ainoastaan harvoissa maissa, esimerkiksi Saudi-Arabiassa.

Tosin vanhoillisten tai fundamentalististen muslimien tavoite on saada sharia voimaan myös rikoslakiin.

13. Miksi musliminaiset pitävät huivia?

AH: Samasta syystä kuin esimerkiksi kristinuskossa nunnat pitävät edelleen. Se on Jumalan määräys osana kokonaisvaltaista vaatetuskoodia vieraiden miesten läsnä ollessa. Islamin mukaan kaikkien – sekä miesten että naisten – tulisi pukeutua säädyllisesti.

IL: Hiusten peittävän huivin katsotaan olevan Jumalan määräämä vaatekappale musliminaisille silloin, kun he näyttäytyvät muiden kuin sukulaismiesten edessä. Yleisesti islam korostaa säädyllistä pukeutumista. Tarkemmat pukeutumissäädökset ja huivipakko koskevat kuitenkin vain naisia.

14. Missä iässä muslimitytöt alkavat käyttää huivia/peittää kasvonsa?

AH: Murrosiästä lähtien yleensä. Kasvojen peittäminen on pyrkimys samaistua profeetta Muhammadin vaimoihin, sillä Koraanin määräys koski heitä erityisesti tässä yksityiskohdassa.

IL: Huivia aletaan pitää, kun tyttö saavuttaa murrosiän. Joskus huiveja näkee pikkutytöillä, mutta tämä ei ole islamin mukaan vaadittua. Yleisesti katsotaan, että huivilla pitää peittää hiukset. Ankarampien tulkintojen mukaan myös kasvot pitää peittää.

15. Miten musliminaiset pukeutuvat kotona?

AH: Normaaleihin ja säädyllisesti peittäviin vaatteisiin oman perheen ja lähisuvun läsnä ollessa. Sama pätee myös naisten ollessa keskenään.

IL: Musliminaisten ei tarvitse käyttää huivia kotona lähisukulaisten parissa. Huivia täytyy tosin käyttää, jos paikalla on vieraita.

16. Miksi naisille on omat huoneensa moskeijoissa rukoilua varten?

AH: Naiset ja miehet saavat rukoilla samassa tilassa. Osa musliminaisista haluaa yksityisyyttä, jotta saisivat rukoilla tai oleskella rauhassa. Naisten ja miesten erottaminen omiin tiloihin on uusi käytäntö, jota ei sovellettu profeetta Muhammadin elinaikana.

IL: Islamin lain mukaan naisten ja miesten erottaminen takaa, ettei sukupuolten välillä ole sopimatonta kanssakäymistä. Tätä pidetään tärkeänä myös rukoillessa. Vapaamielisten muslimien mielestä naisten ja miesten erottaminen ei ole tarpeellista.

17. Mitä islam sanoo miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta?

AH: Islamissa miehet ja naiset täydentävät toisiaan. Jumala on suosinut miehiä toisissa ja naisia toisissa asioissa. Molemmilla sukupuolilla on omat vahvuutensa, fysiologisestikin, ja niitä järkevä ihminen ei voi kieltää. Jumalan edessä molemmat ovat vastuussa tasavertaisesti teoistaan ja velvoitteidensa täyttämisestä.

IL: Islamin peruslähteistä eli Koraanista ja profeetta Muhammadin perimätietokirjallisuudesta löytyy kohtia, jotka ovat ristiriidassa modernin tasa-arvokäsityksen kanssa. Koraanissa sanotaan, että ”mies on naisen pää, koska Jumala on suosinut toisia enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan”.

Toisaalta katsotaan, että mies ja nainen ovat hengellisesti täysin tasa-arvoisia. Koraanin mukaan mies ja nainen luodaan samanaikaisesti, ei siis miestä ensiksi ja naista sitten miehen kylkiluusta, vaikkakin tämä Raamatusta tuttu ajatus esiintyy kyllä Muhammadin perimätietokirjallisuudessa.

18. Mikä on ramadan, ja millaista muslimin arki on silloin?

AH: Ramadan on paastokuukausi ja islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi, joka pohjautuu kuun kiertoon. Paaston aikana islamissa keskitytään työntekoon ja Jumalan palvontaan. Kuukauden aikana ei syödä, juoda tai harrasteta yhdyntää sarastuksen ja auringonlaskun välisenä aikana.

Auringon laskettua yöllä syödään yhdessä, vieraillaan toisten kotona ja rukoillaan yhdessä moskeijoissa.

IL: Ramadan on islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi ja samalla paastokuukausi. Paasto on yksi islamin viidestä pilarista.

Muslimit pidättäytyvät ruoasta, juomasta ja seksistä ramadanina auringonnoususta auringonlaskuun. Auringon laskettua paaston saa murtaa. Paastonmurtamisateriat ovatkin ylellisiä juhla-aterioita, joiden äärelle suku kerääntyy. Ramadanina muslimimaissa elämän tahti päiväsaikaan ”hidastuu”. Töissä tehdään usein lyhennettyä työpäivää.

19. Kuinka helppoa tai vaikeaa ramadanin noudattaminen on Suomessa?

AH: Paastoaminen on talvisin päivän lyhyyden takia helpompaa kuin kesäisin. Tosin Suomessa se on kesäisinkin päivän pituudesta huolimatta helpompaa kuin etelän maissa, joissa on kuuma. Ramadanin aikaan Suomessa asuvat muslimit tekevät normaalisti töitä. Jotkut saattavat ajoittaa lomansa samalle ajalle etenkin kesällä.

20. Paastotaanko islaminuskossa, jos on sairaana?

AH: Raskaana olevat ja imettävät naiset sekä sairaat voivat korvata paastonsa myöhemmin tervehdyttyään tai synnytyksen ja imetysjakson jälkeen. Kroonisesti sairaat ja paastoon kykenemättömät vanhukset sekä lapsen ter­veyttä varjelevat imettävät naiset voivat korvata ramadanin jokaisen paastopäivän ruokkimalla köyhän.

IL: Sairaana ei tarvitse paastota. Myöskään raskaana tai imettäessä ei tarvitse paastota tai jos paastoaminen muuten uhkaa terveyttä.

21. Onko islamista mahdollisuus luopua, ja mitä siitä seuraisi?

AH: Viimeisen profeetan eli Muhammadin tultua Jumala ei hyväksy muuta uskontoa kuin islamin. Uskostaan luopuva saa ankaran rangaistuksen tuomiopäivänä. Koraani sanoo, että ”niiden, jotka luopuvat uskonnostaan ja kuolevat uskottomuudessaan, teot tulevat olemaan turhia sekä tässä että tulevassa elämässä, heistä tulee helvetin asukkaita ja he pysyvät siellä iankaikkisesti”.

IL: Islamin lain eli sharian mukaan islamista ei ole mahdollista luopua. Siitä luopumisesta on rangaistuksena kuolemantuomio esimerkiksi Saudi-Arabiassa, jossa noudatetaan shariaa rikoslaissakin. Kuolemantuomiota ei kuitenkaan aina ole sovellettu, koska sharia ei ole ollut kaikissa muslimimaissa voimassa eikä sitä noudateta rikoslain suhteen tälläkään hetkellä kuin muutamassa maassa.

Lisäksi eroaan katuvalle ja islamiin takaisin kääntyvälle voidaan antaa anteeksi. Koska kuolemanrangaistusta ei löydy Koraanista, vaan ainoastaan profeetan perimätiedoista, vapaamieliset muslimit ovat pyrkineet tulkitsemaan tilannetta ihmisen vapaudella valita uskontonsa.

Monen muslimimaan lainsäädäntö on lähtökohtaisesti maallinen, eikä islamista luopumisesta niissä langeteta kuolemantuomiota. Islamista muuhun uskontoon kääntyminen on kuitenkin harvinaista, siksi esimerkkitapauksia on hyvin vähän.

22. Onko islamin mukaan mahdollista, että muslimin ja ei-muslimin liitosta syntyneet lapset ovat ei-muslimeja?

AH: Muslimin lapset ovat aina muslimeja, ja heidät kuuluu kasvattaa muslimeiksi. Islamin mukaan lapset saavat vanhemmiltaan sen uskonnon, joka viimeisimpinä ilmoitettiin. Eli muslimin ja kristityn lapsista tulee muslimeja.

IL: Lapset, jotka syntyvät tällaisesta avioliitosta, ovat muslimeja, koska uskonto ja nimi periytyvät isältä lapsille. Islamin mukaan muslimimies saa naida ei-musliminaisen, mutta musliminainen ei saa naida ei-muslimimiestä. Muslimimiehen ja ei-musliminaisen avioliitto ei edellytä, että nainen kääntyy islamiin, vaikka näin usein tapahtuukin.

23. Ovatko seka-avioliitot ylipäänsä mahdollisia vain muslimimiehen ja ei-musliminaisen välillä vai saako musliminainen mennä ei-muslimimiehen kanssa naimisiin?

AH: Ei-musliminaisesta ei tule automaattisesti muslimia avioliiton kautta ellei hän sitä itse tahdo. Islamin mukaan muslimimies ei saa käännyttää vaimoaan muslimiksi. Miehen on käsketty suojelemaan vaimoaan ja saattamaan hänet esimerkiksi kirkkoon ja takaisin. Koska muun uskoisilla ei tätä sääntöä ole, on musliminaisen usko vaarassa, jos hän avioituu ei-muslimimiehen kanssa. Siksi musliminaisen ja ei-muslimimiehen välinen liitto on islamissa kielletty.

IL: Katso kysymys 22.

24. Kuinka suuri osa muslimeista on uskontoonsa tiukasti suhtautuvia?

AH: Maallistuminen näkyy monissa uskontojen edustajissa, valitettavasti myös muslimeissa. Maallistuneet eivät edusta teoissaan enää uskontojaan. Jumalan säännöt eivät muutu, vaikka jotkut jättäisivät noudattamatta niitä.

IL: Tällaisen arvioiminen on vaikeaa. Maallistuminen ilmenee muslimiyhteisössä samalla tavalla kuin muissakin uskonnoissa. Kaikista radikaaleimmat tulkinnat saavat tukea vain pieneltä, joskin äänekkäältä vähemmistöltä. Maallistuneiden muslimien elämäntapa näkyy erityisesti länsimaissa siten, että naiset eivät käytä huivia ja saattavat avioitua muun uskoisen miehen kanssa. Kun on tutkittu Euroopassa asuvien kristittyjen ja muslimien suhtautumista uskontoon ja yhteiskuntaan, on todettu, että muslimit ovat konservatiivisempia ja uskonnollisempia kuin kristityt.

25. Onko nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa joitakin islamilaisesta kulttuurista periytyneitä asioita tai piirteitä?

AH: Luettelo on pitkä. Arabialais-islamilaisesta kulttuurista ovat peräisin esimerkiksi nolla-käsitteen käyttö ja kehitys matematiikassa sekä murtolukujen säännöt, logaritmin käsite ja algebra. Muslimioppineet edistivät tieteitä myös esimerkiksi optiikan ja lääketieteen saralla.

IL: Paljonkin. Eurooppa ja länsimaat ovat saaneet paljon vaikutteita arabialais-islamilaisesta kulttuurista. Muun muassa kirjallisuudessa niitä on paljon. Esimerkiksi italialainen kirjailija ja runoilija Dante Alighieri sai vaikutteita Jumalainen näytelmä -runoelmaansa arabiankielisistä, mutta myös eurooppalaisille kielille käännetyistä kertomuksista, joissa profeetta Muhammad tekee taivasmatkan. Keskiaikaiset muslimitieteilijät ja -filosofit kuten Avicenna ja Averroes vaikuttivat eurooppalaiseen tieteeseen vahvasti renessanssin aikoihin, kun arabialaisia tieteellisiä tekstejä käännettiin latinaksi.

26. Armo kuuluu olennaisena osana kristinuskoon. Miten armo tulkitaan islaminuskossa?

AH: Armo on keskeinen islamissa. Koraani alkaa ”Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen”. Profeetta opetti, että hän, joka ei armahda, ei saa osakseen armoa. Koraanin monissa kohdissa kehotetaan armoon ja anteeksi antamiseen sekä toisten virheiden unohtamiseen, vaikka olisikin oikeutettu rankaisemaan.

IL: Melkein jokainen Koraanin suura eli luku alkaa sanoilla ”Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen”. Jumalan armo ja armollisuus ovat tärkeitä teemoja Koraanissa ja myöhemmässä islamilaisessa perinteessä, joskin kristinuskossa nämä teemat ovat vielä keskeisemmällä sijalla. Kuten kristinuskossa, islamissa katsotaan, että ihminen pelastuu ensisijaisesti uskon kautta Jumalan armon vuoksi.

27. Salliiko islam väkivallan?

AH: Islam sallii väkivallan käytön puolustamiseen vain, jos vastapuoli toimii väkivaltaisesti. Tuolloinkin väkivaltaa saa käyttää ainoastaan tilanteen taltuttamiseksi. Jos ratkaisu voidaan saada aikaan sanoin ilman voimankäyttöä, niin väkivalta on kiellettyä.

IL: Islamin peruslähteet eli Koraani ja profeetan perimätiedot ottavat selkeämmän asenteen väkivallan käyttöön kuin esimerkiksi Uusi testamentti. Jeesuksen väkivaltavastaisesta opetuksesta huolimatta kirkkokunnat ovat katsoneet, että väkivalta on tietyissä olosuhteissa sallittua, ainakin puolustussota.

Islamin piirissä syntyi verrattain pian käsitys jihadista eli pyhästä tai oikeutetusta sodasta. Islamin lähteet katsovat, että puolustussota on muslimien velvollisuus ja hyökkäyssotakin on joissain tapauksissa sallittua.

28. Jihad. Sisäistä mutta myös aseellista kamppailua – silloin kun on sen paikka. Mutta milloin tarkasti ottaen on aseellisen jihadin paikka ja millaisia rajoituksia sillä on?

AH: Suurin osa jihadista on sisäistä kilvoittelua omia haluja vastaan. Muslimeilla on velvollisuus puolustautua, jos ulkopuolinen vihollinen hyökkää islamilaiselle alueelle. Jos hyökkäyksen kohteeksi joutuu liittolainen, on muslimeilla myös velvollisuus auttaa.

Sodan sääntöihin kuuluu muun muassa se, että taloja ei saa tuhota, puita ei saa katkoa, siviilejä ei saa tappaa, hengellisiä rakennuksia, kuten moskeijoita ja kirkkoja, ei saa tuhota eikä sodassa saa käyttää joukkotuhoaseita.

IL: Arabian sana jihad tarkoittaa kirjaimellisesti kilvoittelua tai kamppailua. Myöhemmin sana alkoi tarkoittaa myös ”pyhää sotaa” tai ”oikeutettua sotaa”, jolle syntyi tarkka normisto. Jihad on muslimien velvollisuus, kun ulkopuolinen vihollinen hyökkää islamin alueelle. Silloin kyseessä on puolustussota. Tiettyjen ehtojen täyttyessä aseellinen kamppailu on sallittua myös hyökkäyssotana. Ehtona on esimerkiksi, että sen julistaa kalifi eli yhteisön johtaja. Muita ehtoja ovat hyökkäyssodan selvä mahdollisuus onnistua ja se, ettei alueiden välillä ole rauhansopimusta.

Muslimiyhteisöllä ei ole uudella ajalla johtajaa, jonka suurin osa tai edes pieni osa muslimeista olisi tunnustanut. Lisäksi islamin sodankäynnin laki katsoo, että sodassa ei saa hakea tietoisesti marttyyriutta. Tästäkin johtopäätös on, että nykyiset militantit jihadistit eivät itse tunne islamin klassista oppia sodankäynnistä. Jihad-opissa lisäksi korostetaan, ettei siviileihin saa kohdistua väkivaltaa, eikä heidän talojaan ja elinkeinoaan saa tuhota tai vaikeuttaa. Siksi terrorismia ja itsemurhapommituksia käyttävät nykyiset militantit tulkitsevat islamin jihad-oppia radikaalisti uudestaan.

1800-luvulta nykypäivään suuri osa uskonoppineista ja muista muslimeista on korostanut jihadin hengellistä puolta. Lisäksi jos jihad ymmärretään aseellisena kamppailuna, on usein katsottu, että vain puolustustaistelu voi olla oikeutettua jihadia.

29. Hijra. Konseptia käytetään nyt joillakin äärioikeistolaisilla sivustoilla todisteena siitä, että muslimien maahanmuutto länsimaihin on itse asiassa muslimien uskonnollinen velvoite. Onko maastamuutto oikeasti autuaaksi tekevä seikka islamissa?

AH: Hijralla tarkoitetaan alun perin profeetta Muhammadin ja hänen seuraajiensa muuttoa Mekasta Medinaan sekä pienemmän osan kaksivaiheista muuttoa Mekasta ensin Abessiniaan ja sieltä Medinaan, jonne profeetta oli muuttanut näiden ollessa Abessiniassa, ja sen johdosta islam oli kaupungissa vallassa.

Kun muslimit lopulta saivat Mekan haltuunsa, hijra, seuraajien muutto profeetan luokse päättyi.

Nykyajan muutto länsimaihin ei ole muslimien velvoite, vaan siihen ajaudutaan pakon edessä sota-alueilta, joissa ei ole enää turvallista asua tai harjoittaa uskontoaan. Muutolle voi olla myös muita syitä, kuten avioliitto, opiskelu tai työt, mutta ne eivät ole uskonnollisia.

IL: Ei. Hijra on tässä käsitetty täysin päälaelleen. Hijralla tarkoitetaan alun perin Muhammadin ja hänen seuraajiensa muuttoa monijumalaisesta Mekasta pois, Medinan kaupunkiin, jossa islam oli vallassa. Hijraksi voidaan kutsua myös myöhempiä muuttoja vääräuskoiselta alueelta sellaiselle, jossa pystyy elämään islamin oppien mukaisesti. Suunta hij­rassa pitäisi siis olla päinvastainen, islamin ulkopuolisesta maailmasta islamilaiseen maailmaan.

30. Annetaanko islamissa synnit anteeksi?

AH: Jumala antaa aina synnit anteeksi, jos tekoja kadutaan ja niitä pyydetään anteeksi. Katumusta on osoitettava ennen kuolemaa tai tuomiopäivää. Jos synti liittyy toisen ihmisen oikeuksiin tai anastettuun omaisuuteen, niin myös häneltä on saatava anteeksi tai omaisuus on palautettava osana katumusta.

IL: Kyllä, mutta anteeksianto on erilaista kuin kristinuskossa, sillä siihen ei liity esimerkiksi ripittäytymistä. Sekä kristinuskossa että islamissa katsotaan, että anteeksiantoon liittyy uskovan ihmisen katumus. Uskovaiset muslimit pyytävät syntejään anteeksi esimerkiksi rukouksen aikana. Koraanissa Jumalan korostetaan olevan armollinen ja anteeksiantava. Islamin riittien, kuten paastoamisen ja pyhiinvaelluksen, noudattamisen katsotaan myös pyyhkivän pois aiemmat synnit. Islamin mukaan profeetta Muhammad puhuu uskovaisten puolesta tuomiopäivänä.

31. Onko muslimeiden näkökulmasta islamissa, kristinuskossa ja juutalaisuudessa sama jumala?

AH: Vastaan siteeraamalla Koraania: ”Väittele siivosti niiden kanssa, jotka kuuluvat kirjan kansoihin, mutta vastusta niitä, jotka vääryyttä tekevät, ja lausu ’Me uskomme siihen, mikä on meille ylhäältä lähetetty ja mikä myös teille on lähetetty, ja meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on sama ja me olemme Hänen alamaisiaan’.”

IL: Jumala on sama, mutta muslimien näkökulmasta kristinusko ja juutalaisuus ovat islamin jossain määrin turmeltuneita muotoja. Muslimit eivät hyväksy ajatusta, että Jeesus tai kukaan muukaan ihminen voisi olla lihaksi tullut Jumala.

32. Paljonko islamin sisällä on omiksi uskonnollisiksi yhteisöiksi laskettavia erilaisia tulkintoja?

AH: Jokaisessa uskonnossa syntyy ryhmiä ja ryhmittymiä. Shiialaisuudessa suurimmat ryhmät muodostavat 12-imaamilaiset, zaidilaiset ja ismailit. Näistä ovat syntyneet alauiitit ja druuzit sekä muita lahkoja, joita ei lasketa enää muslimeiksi, koska heidän uskonoppinsa rikkovat yksijumalaisuuden käsitettä. Islamista ovat erkaantuneet myös al-khawarejit, jotka ovat oppi-isiä äärijärjestöille. He pitävät kaikkia muita uskottomina.

Sunnalaisten lakikoulukuntien uskonoppi on yhtenäinen. Kaikki ovat tunnustettuja ja hyväksyttyjä.

IL: Sunnalaisten ja shiialaisten lisäksi oman suuntauksensa muodostavat ibadit. He ovat verrattain pieni ryhmä, mutta Omanissa he muodostavat valtaosan maan muslimeista. Sunnalaisuus jakautuu neljään lakikoulukuntaan ja shiialaisuus puolestaan alaryhmiin, joista tärkeimmät ovat nykyään 12-shiialaiset, ismailiitit ja zaidilaiset. Islamissa on siis variaatiota niin kuin muissakin maailman uskonnoissa.

33. Mitä islamissa opetetaan kuolemanjälkeisestä elämästä ja onko siinä eroja islamin eri suuntausten välillä?

AH: Kaikki, jotka uskovat Jumalaan ja noudattavat profeettansa tuomaa sanomaa, pääsevät paratiisiin. Profeetta Muhammad tuli viimeisenä tuomaan sanomaa kaikille kansoille, ja siksi hänen seuraamisensa on ehto paratiisiin pääsemiselle. Jumala tietää, ketkä ovat näin tehneet ennen kuolemaa. Helvettiin rangaistavaksi joutuvat uskon kieltäjät ja syntiset.

IL: Suurin osa muslimeista katsoo, että paratiisiin pääsevät kaikki muslimit, jotka uskovat yhteen Jumalaan ja profeetta Muhammadiin. Syntiset tai vääräuskoiset muslimit joutuvat helvettiin joksikin aikaa, mutta kärsittyään rangaistuksen pääsevät paratiisiin Jumalan armon vuoksi. Joidenkin tulkintojen mukaan myös juutalaiset ja kristityt pääsevät lopulta taivaaseen, ainakin, jos he eivät ole saaneet kuulla islamin sanomaa.

34. Miten islamilaisten seurakuntien toiminta Suomessa rahoitetaan?

AH: Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoituksilla, projektirahoituksilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuilla uskonnollisille yhdyskunnille.

35. Mitä muslimit ajattelevat kristinuskosta/kristityistä?

AH: Islam on kaikkien profeettojen uskonto. Kaikki lähettiläät ja profeetat Aatamista lähtien toivat samaa sanomaa eli uskoa yhteen Jumalaan ja hänen palvelemiseensa. Profeetoista Mooses, Jeesus ja Muhammad olivat myös tämän sanoman lähettiläitä, säännöt vain muuttuivat ajan saatossa.

IL: Kristityt kuuluvat Koraanissa mainittuihin ja arvostettuihin ”kirjan kansoihin”. Islamin mukaan Jeesus oli muslimi, joka toi kristityille islamin sanoman, mutta se turmeltui ajan kuluessa. Useimmiten islamin alueella eläneet kristityt ovat saaneet harjoittaa tapojaan ja uskontoaan rauhassa.

36. Mitkä ovat Koraanin tärkeimmät opetukset?

AH:  Kaikki Koraanin opetukset ovat tärkeitä, sillä ne tähtäävät iloiseen elämään tässä ja tulevassa maailmassa. Keskeisin opetus liittyy uskoon Jumalasta ainoana armeliaana luojana. Tämän lisäksi tärkeintä on elää hyvin sekä kunnioittavasti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti muita ihmisiä kohtaan. Ihmisen moraalia ja etiikan sääntöjä pidetään tärkeänä.

IL: Tärkein opetus on se, että on olemassa vain yksi Jumala. Se, joka uskoo Häneen ja tekee hyviä tekoja, pääsee paratiisiin. Sen sijaan se, joka ei usko ja tekee pahoja tekoja, saa tästä rangaistuksen eli joutuu helvettiin. Jumala on lähettänyt profeettoja, Muhammadin lisäksi muun muassa Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen tuomaan ilmoituksen ihmisille.

Vastaajat:

Anas Hajjar, imaami (uskon­oppinut), Suomen islamilainen yhdyskunta

Ilkka Lindstedt, tutkija, Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitos

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut