Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta äänesti Tourulan rampeista ja Mäki-Matin hometalon purkamisesta – näin äänet jakautuivat

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta pyörsi tiistaisessa kokouksessaan uuteen suuntaan Valtatie 4:n uudistamissuunnitelman, jossa keskeisenä elementtinä on ollut Tourulan ramppien poistaminen ja korvaaminen uusilla eritasoliittymillä Holstin kohdalla.

Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei puolla Keski-Suomen ely-keskuksen laatimaa tiesuunnitelmaa. Lausunnossa esitetään myös, että nykyinen Tourulan eritasoliittymä tulee säilyttää ja ramppien kapasiteettia ja turvallisuutta tulee parantaa. Kaupungin tulee myös käynnistää pikaisesti yleiskaavamuutos eritasoliittymien sijaintien osalta. Lausunnossa vaaditaan muun muassa myös, että Vapaaherrantien pohjoispää tulee säilyttää kaksisuuntaisena ja läpiajettavana katuna.

Kaupunkirakennelautakunnan päätös lausunnosta syntyi äänestyksen tuloksena äänin 2–8, 3 poissa.

Äänet jakautuivat näin: pohjaesityksen puolesta äänestivät Juha Suonperä (kok.) ja Suvi Widgrén (kok.). Uudistetun lausunnon esitti Aimo Asikainen (kesk.) ja sitä kannatti Mika Nousiainen (ps.), joiden lisäksi sen puolesta äänestivät Ilona Helle (vihr.), Jarno Kemiläinen (sd.), Kaisa Peltonen (vihr.), Ilse Weijo (kesk.), Mikko Räty (ps.) ja Kari Yksjärvi (vas.).

Uudistetun lausunnon perusteena on, että tiesuunnitelman vaikutukset alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille ovat nykyisen tiedon valossa liian negatiiviset.

Kaupunkirakennelautakunta teki myös toisen äänestyspäätöksen. Se koski huonokuntoisen omakotitalon purkamiseen haettua poikkeuslupaa, joka hakijalta evättiin tammikuussa. Talo sijaitsee suojelukaava-alueella Mäki-Matissa. Talon omistaja haki lautakunnalta oikaisua päätökseen ja sellaisen hän myös sai äänin 3–7, 3 poissa.

Vastaesityksen lautakunnan jäsen Mika Nousiainen (ps.) ja sitä kannatti Ilse Weijo (kesk.). Heidän lisäkseen talonomistajan kannalle asettuivat äänestyksessä Aimo Asikainen (kesk.), Jarno Kemiläinen (sd.), Mikko Räty (ps.), Suvi Widgrén (kok.) ja Kari Yksjärvi (vas.).

Pohjaesityksen eli oikaisuvaatimuksen hylkäämisen puolesta äänestivät Juha Suonperä (kok.), Ilona Helle (vihr.) ja Kaisa Peltonen (vihr.).

Lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut