Äänekoskelle ajetaan nyt nelikaistatietä - uusi Nelostie avattiin juhlallisesti

Nelostien yhteydessä avattiin myös Äänekosken uusi sisääntuloväylä. Tieyhteydet otettiin käyttöön puoli vuotta suunniteltua aikaisemmin.

Uusi valtatie 4 eli tuttavallisemmin Nelostie on nyt avattu Äänekosken kohdalla. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön rakennushankkeen merkittävin rakennuskohde, Tärttämäen nelikaistainen silta, joka ylittää Kotakennään salmen.

Perjantaina päivällä liikenneväylän avajaisjuhlallisuuksissa oli paikalla runsas joukko kutsuvieraita ja kaupunkilaisia. Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman kertoo Sisä-Suomen Lehdelle, että avatulla tiellä on suuri merkitys alueelle.

- Tällä on laajat vaikutukset niin Ääneseudulla, Keski-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Uusi Nelostie palvelee paitsi tiellä liikkujia niin alueen elinkeinoelämää ja tukee myös ihmisten elinympäristön parantumista Äänekoskella.

Väylän pääjohtaja Kari Wihlman, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen, biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen ja Keski-Suomen Ely-keskuksen Jukka Lehtinen avasivat uuden Nelostien. Kuva: Riku Tulla

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uusi Nelostie Äänekosken kohdalla oli tarkoitus ottaa liikenteelle juhannukseen mennessä. Nyt tie avattiin liki puoli vuotta etuajassa.

- Olen tosi iloinen, että tämä saatiin valmiiksi. Nelostien merkitys Suomen liikennejärjestelmälle on valtava ja se on merkittävin pääväylä etelästä pohjoiseen, Wihlman sanoo.

Tältä näyttää uudella tiellä kiihdytys kohti Jyväskylän suuntaa Tärttämäen sillalla. Kuva: Riku Tulla

Nelostien parantaminen Äänekosken kohdalla on osa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta. Hankkeessa uudistetaan Nelostietä ja alempaa tieverkkoa sekä peruskorjattiin 47 kilometriä junarataa Äänekosken ja Jyväskylän välillä.

- Tässä hankkeessa on onnistuttu palvelemaan sekä elinkeinoelämän kuljetusten tarpeita että varmistamaan alueen turvallinen ja sujuva liikenneympäristö tulevaisuudessa.

Tiehankkeissa Nelostietä uudistetaan välillä Hirvaskangas-Mämme yhteensä 15 kilometrin matkalta. Nyt Äänekosken kohdalla avattu kolmen kilometrin uusi osuus on 2+2 kaistainen ja muilla hankkeen tieosuuksilla tietä parannetaan 2+1 ja 1+1 kaistaisiksi keskikaiteellisiksi moottoriliikenneteiksi.

Tältä näyttää uusi Nelostie ja Äänekosken sisääntuloliittymän Tärttämäen päältä. Kuva: Riku Tulla

Hankkeen yksi näkyvimmistä osuuksista on tänään perjantaina avattu Kotakennään salmen ylittävä Tärttämäen silta. 220 metriä pitkää ja 20 metriä leveää siltaa alettiin rakentaa syksyllä 2017.

- Vanhaa siltaa ja sen kuudenkympin aluetta kun täältä uudelta sillalta katselee niin onhan tämä valtava muutos alueelle, mietiskelee hankkeen laatua valvovan Weladon projektipäällikkö Arto Hyvärinen.

Weladon projektipäällikkö Arto Hyvärinen kertoo tiehankkeen sujuneen hyvin, edellä aikataulustaan. Kuva: Riku Tulla

Etelästä päin tultaessa uuden Tärttämäen sillan jälkeen Äänekoskelle jatkossa kuljetaan uutta eritasoliittymää myöten. Eritasoliittymä otettiin käyttöön samalla kuin Nelostie.

- Vanhaa Nelostietä ja Kotakennään siltaa pitkin ei pääse enää ajamaan kuten ennen. Se jää rinnakkaistieksi ja vie Myllyntaukselle päin. Toki sitä pitkin pääsee Huutomäkeen asti, josta pääsee uuden eritasoliittymän kautta jälleen Nelostielle.

Kotakennään uudelta alueelta seurasi runsas joukko paikkakuntalaisia sillan avajaisten yhteydessä järjestettyä ilotulitusta. Kuva: Riku Tulla

Vaikka yksi merkittävä tieosuus hankkeesta otettiin nyt käyttöön, riittää tietöitä Äänekoskella vielä eteenpäinkin. Vaikka loputkin tiestä saadaan liikennekäyttöön tämän vuoden aikana, jatkuvat päällystys ja maisemointityöt vielä vuonna 2020.

- Kuorejoen ylittävän sillan rakennustyöt jatkuvat 2019. Uusi silta rakennetaan valtatielle 4 nykyisen sillan länsipuolelle. Kivimäen eritasoliittymän siltaa parannetaan muun muassa levittämällä. Kuorejoen kohdan tietyöt valtatiellä 4 saadaan päätökseen vuoden 2019 lopulla, viimeistelytöitä tehdään vuonna 2020. Tietöitä tehdään myös Äänekosken kohdalla vielä syksyyn ja sen jälkeen koko tie voidaan ottaa liikenteelle, kertoo Väylän projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

Näin katkesi Nelostien avajaisnauha perjantaina päivällä. Kuva: Riku Tulla

Nelostiellä oleva Mämmen ylikulkusilta Äänekosken kohdalla aukeaa liikenteelle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta. Hankealueella tehdään viimeiset päällystekerrokset ja maisemoinnit vuoden 2020 aikana.