Liimattalassa kairataan maata - meluhaittaa tänään ja huomenna

Liimattalan raviradan tuntumassa Häkkiläntien varressa tehdään tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona pohjavesitutkimuksia. Tutkimukset liittyvät alueelle suunniteltuun hevosurheilukeskukseen. Alueella tehdään muun muassa riskianalyysiä keskuksen rakentamiseen ja toimintaan liittyen.

Tutkimuksen teettää Ääneseudun Kehitys Oy:n EU-rahoitteinen Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen -hanke ja tutkimuksen toteuttaa Suomen Pohjavesitekniikka Oy. Paikalla on maastokuorma-auto, jonka alustalla on hydraulis-pneumaattinen porakone.

Porakoneella kairataan maahan muoviputket, joiden kautta mitataan pohjaveden korkeudet ja virtaussuunnat. Mittausputkien kautta tilannetta voidaan tarkkailla tulevina vuosina. Kairaus saattaa aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa.

Hevosurheilukeskuksen ensimmäinen osa eli ravirata on toiminut Liimattalassa pidempään. Seuraava ja nyt suunnitteilla oleva osa olisi monitoimimaneesi. Hankkeessa nähdään, että maneesi olisi rakennettava synergiasyistä lähelle ravirataa. Lisäksi pohjavesialueelle on suunnitteilla joidenkin vuosien päästä maastoesterataa.

Pohjavesitutkimuksen tulokset ovat valmistuttuaan julkisia ja kaikkien alueen toimijoiden hyödynnettävissä.