Metsä Board ja Metsä Fibre varautuvat nyt tulevaisuuden investointeihin Äänekoskella

Metsä Board ja Metsä Fibre varautuvat tulevaisuuden investointeihin ja toiminnan kehittämiseen Äänekoskella. Molemmat tehtaat hakevat uusilla kaavoilla alueidensa laajentamista teollisuusrakentamista varten.

– Tulevaisuuteen varautuminen on Äänekoskelle hyvä uutinen. Kaupunki voi tulevaisuudessa saada uusia työpaikkoja ja asukkaita, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Metsä Fibre Oy varautuu tulevaan hakemalla asemakaavan laatimista 102 hehtaarin suuruiselle Henttalanmäen alueelle. Alue sijaitsee Äänekosken biotuotetehtaan eteläpuolella.

– Mitään päätöksiä investointien suhteen ei ole tehty. Tällä asemakaavatyöllä luodaan edellytyksiä toimintamme kehittämiseen ja laajentamiseen tulevaisuudessa. Kun maankäytölliset asiat ovat valmiina, tulevaisuudessa on helpompi lähteä suunnittelemaan investointeja ja alueen kehittämistä, Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen sanoo.

Henttalanmäen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa biotuotetehtaan toiminta-alueeseen, idässä rautatiehen, etelässä kaupungin omistamaan Onkelantien asemakaava-alueeseen ja lännessä Kuhnamon rantaan sekä Teräväniemen jätevedenpuhdistamoille.

Alueelta Äänekoskentielle on tarkoitus suunnitella toimivat liikenneratkaisut.

– Mahdollinen lisääntyvä liikenne on asukkaiden tyytyväisyyden kannalta keskeinen tekijä ja sen selkeyttämiseen ja järjestelyihin haetaan ratkaisuja yhteistyössä, kertoo Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen.

Henttalanmäen asemakaava-alueesta 90 prosenttia on Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Alueella on kolme yksityistä omakotitalokiinteistöä sekä maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata. Ne eivät kuitenkaan estä asemakaavan tekemistä.

Kaavaluonnos on tulossa nähtäville loppuvuonna 2020 ja kaavaehdotus vuoden 2021 alkupuolella.

Metsä Board puolestaan on jo aikaisemmin käynnistänyt Hiskinmäen asemakaavan laadinnan. Alue sijoittuu biotuotetehtaan itäpuolelle rautatien ja Äänekoskentien väliselle alueelle.

Kaava-alueen keskeltä on löytynyt luontoselvityksessä liito-oravien elinympäristö. Kaavahanke edellyttää tämän vuoksi Keski-Suomen ely-keskukselta poikkeamispäätöstä.

Hiskinmäen alue on Metsä Boardin mukaan ainoa mahdollinen laajenemissuunta uusille teollisuusinvestoinneille.

– Kaavan eteenpäin viemisellä on yleisen edun kannalta pakottava syy. Äänekoskella on paljon liito-oravia, mutta niiden pääasialliset elinympäristöt sijoittuvat Kovalanniemeen sekä Ääneniemeen. Kulkuyhteydet on mahdollista säilyttää metsätalouden keinoilla, Kinnunen toteaa.

Kaupunki katsoo lausunnossaan, ettei maakunnallisen, Äänekosken alueen tai paikallisen liito-oravapopulaation elinvoimaisuus vaarannu.

Kinnusen mukaan vastaava tilanne käytiin läpi Kuopion sellutehdashankkeen yhteydessä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.