Ministeriö ehdottaa lisärahaa Äänekosken biotuotetehtaaseen liittyvään tie- ja ratahankkeeseen

Lisärahoituksella huolehditaan, että jo rahoituksen saaneet hankkeet pystytään viemään loppuun biotuotetehtaan vaatimalla aikataululla.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 3,4 miljardin euron määrärahoja hallinnonalalleen vuodelle 2017. Tämä tarkoittaa 426 miljoonan euron lisäystä vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon.

Osa tästä rahasta ohjataan Keski-Suomeen Äänekosken biotuotetehtaaseen liittyvään tie- ja ratahankkeeseen. Osastopäällikkö Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että erityisesti Jyväskylän ja Äänekosken välinen rataosuus vaatii lisärahoitusta.

Lisärahoituksella huolehditaan, että jo rahoituksen saaneet hankkeet pystytään viemään loppuun biotuotetehtaan vaatimalla aikataululla.