Evan raportti: Ylivelkaantuneiden maiden velkoja järjesteltävä

Ylivelkaantuneiden valtioiden velkoja pitäisi voida järjestellä yritysten velkasaneerausten tapaan, Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sanoo raportissaan. Llisäksi euro tarvitsisi uskottavammat rahoitustukimekanismit sekä paremmin toimivat pääoma-, luotto- ja työmarkkinat.

Evan julkaisemassa raportissa Emu-alueen vioista ja korjausehdotuksista ehdotetaan pankkiunionin toteuttamista kokonaisuudessaan. Raportin mukaan pankkien pääomavaatimuksia pitäisi entisestään kiristää ja pankkien sijoituksia valtionpapereihin rajoittaa.

Vihriälä pitää laajaa finanssipoliittista yhteisvastuuta sisältävää liittovaltiomaista rakennetta poliittisesti mahdottomana.

–?Eurokriisissä on katastrofin estämiseksi turvauduttu yhteisvastuuseen tavalla, joka istuu huonosti perussopimuksen henkeen, Vihriälä sanoo.