Finanssivalvonta huolissaan asuntoluottokilvasta

Pankkeja ja niiden luotonantoa valvova Finanssivalvonta on huolissaan pankkien ankarasta asuntolainakilpailusta. Se tekee syksyllä laajan otantatutkimuksen pankkien asuntoluotoista ja miettii sen jälkeen mahdollisia lisätoimenpiteitä.

Finanssivalvonnan mielestä alhaiset korot ja nousevat asuntohinnat ovat vaarallinen yhdistelmä.

Lue asiasta lisää huomisen paperilehdestä.