HS:n kysely: Riippuvaisuus tuontienergiasta huolestuttaa

Riippuvaisuus tuontienergiasta huolestuttaa suomalaisia, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä nettipaneelista.

Tuontienergian suuri määrä askarrutti vastanneista 64:ää prosenttia. 26 prosentin mielestä asia ei ole pulmallinen.

Miehiä asia huolestuttaa selvästi enemmän kuin naisia. Sekä 60 vuoden ikä että yli 80 000 euron vuositulot näyttivät liittyvän suurempaan huoleen tuontienergiasta.

Puoluekanta vaikutti mielipiteisiin vahvasti. Eniten riippuvuus askarrutti sosiaalidemokraattien, vähiten vihreiden kannattajia.

TNS Gallupin nettipaneeliin osallistui joulukuun alkupuolella runsas tuhat suomalaista. Vastaajat eivät välttämättä edusta mielipiteiden jakaumaltaan koko väestöä, sillä paneeleihin voi valikoitua keskimääräistä aktiivisempia ihmisiä ja mukaan tulee vain aktiivisia internetin käyttäjiä.