Kainuun ely-keskus: Myös asukkaiden huoli Terrafamen akkukemikaalitehtaasta merkittävä ympäristövaikutus

Valtion pääosin omistaman kaivosyhtiö Terrafamen Sotkamoon kaavaileman akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu.

Kainuun ely-keskuksen mukaan akkukemikaalien tuotannon merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi lisääntyvän liikenteen vaikutus liikenneturvallisuuteen lähiteillä, ammoniakin varastointiin ja käsittelyyn mahdollisesti liittyvien poikkeustilanteiden vaikutukset sekä asukkaiden huolet kaivoksesta. Lisäksi keskus pitää merkittävänä ympäristövaikutuksena akkukemikaalien tuotannossa syntyvien uusien jätejakeiden ja sivuvirtojen pitkäaikaisvaikutuksia.

Toisaalta ely-keskus nostaa esiin myös myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset.

Terrafamen eli entisen Talvivaaran kaivos tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia. Kaivosyhtiön tavoitteena on käynnistää kapasiteetiltaan noin 170  000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 7  400 tonnia kobolttisulfaattia vuodessa tuottava tehdas vuonna 2020.