Keski-Suomen Osuuspankki sulkee Seppälän ja Vaajakosken konttorit – perustaa uuden palveluyksikön

Keski-Suomen Osuuspankki (OP Keski-Suomi) sulkee vuoden loppuun mennessä konttorinsa Jyväskylän Seppälässä ja Vaajakoskella. Lisäksi pankki luopuu aikaisemmin tukipalveluiden käytössä olleista vuokratiloista Jyväskylässä.

Pankki perustelee konttorien lopettamista toimintojen uudelleen organisoinnilla ja tilojen kokonaiskäytön järkevöittämisellä.

– Uudelleen organisoinnin keskeisenä tavoitteena on perustaa täysin uusi palveluyksikkö pankin omistaja- ja kumppaniasiakkaille. Se onnistuu vain sisäisillä muutoksilla, toimitusjohtaja Pasi Sorri sanoo.

Uusi palveluyksikkö aloittaa vähitelleen ensi syksystä lähtien. Jo toiminnan alkuvaiheessa palveluiden piiriin tavoitellaan noin kahta kolmasosaa pankin omistaja-asiakkaista.

– Toimintamallia on pilotoitu noin kahden vuoden ajan, ja saadut kokemukset ovat myönteisiä. Yksikkö tarjoaa yksilöllistä palvelua aikavarauksilla yhteyshenkilöiden avulla ensisijaisesti puhelin- ja etäneuvotteluina, mutta tarvittaessa myös kasvokkain, Sorri kertoo.

Hänen mukaansa toimintaympäristön muutos aiheuttaa tarpeen toimintojen jatkuvaan tarkasteluun ja sopeutumiseen. Pankissa on käyty kevään aikana yt-neuvottelut.

– Uusia tehtäviä syntyy kymmeniä ja tehtäviä päättyi 14, joista alle viisi johti lopulta irtisanomisiin, Sorri kertoo.

Toimintojen uudelleenorganisointi koskettaa kokonaisuudessaan noin 100 ihmistä eli yli puolta pankin henkilöstöstä.

Pankki ylsi tammi–maaliskuussa erinomaiseen tulokseen, vaikka vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuodesta: 13,4 miljoonasta 12,1 miljoonaan euroon.

Ensimmäisen neljänneksen aikana tulokseen vaikuttivat sääntelyyn liittyvän vakausrahastomaksun kulukirjaus sekä muuttuneen arvonalentumiskirjauskäytännön mukaisesti tehdyt arvonalentumiskirjaukset. Toteutuneet luottotappiot olivat maaliskuun tilanteessa erittäin alhaiset.

OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi–maaliskuun tuloksesta omistaja-asiakkailleen noin 2,2 miljoonaa euroa OP-bonuksia.

Omistaja-asiakkaiden määrä oli edelleen hyvässä kasvussa ennätysvuosienkin jälkeen. Pankilla oli maaliskuun lopussa 74 533 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 6,2 prosenttia.

– Alkuvuosi sujui suunnitelmiemme mukaisesti. Omistaja-asiakasmäärän ja toiminnan volyymien kehitys oli suhdannetilanne huomioiden hyvällä tasolla. Liikevoitto laski ennakoidusti edellisvuodesta. Sääntelyn aiheuttama vakausrahastomaksu ja muuttuneen kirjaustavan mukaisesti kirjatut arvonalentumiset painoivat maaliskuun tulosta. Kuitenkin toteutuneet luottotappiot olivat maaliskuun tilanteessa alhaisella tasolla, Sorri summaa.

Huhtikuun alusta pankki siirtyi maakunnan kassapalveluissa yhden päivän malliin laajennetuin aukioloin.

– Tähänastiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia kuten ovat olleet Jyväskylässäkin, Sorri sanoo.

Asuntolainojen kysyntä on ollut alkuvuodesta vähentynyt selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Erityisesti asuntosijoittamisen rahoitus on vähentynyt.

Jyvässeudun vanhojen asuntojen kauppa piristyi maaliskuussa selvästi. Kun koko toimialan viime vuoden kaupat laskivat 7,2 prosenttia ja tammi–helmikuu jatkoi samalla tasolla, maaliskuu käänsi kauppamäärän kehitystä parempaan suuntaan. Alkuvuoden pudotus viime vuoteen verrattuna oli enää 2,7 prosenttia.

OP Koti Keski-Suomen (entinen K-S OP-Kiinteistökeskus) markkinaosuus alkuvuoden osalta on 27,3 prosenttia, jossa kasvua on 2 prosenttiyksikköä. Vahvinta kasvu on ollut kerrostalokaupassa. Omakotitalokauppa on käynyt myös hyvin, sillä alkuvuoden kaupan kasvu on 30,7 prosenttia.

Varallisuudenhoidossa alkuvuosi oli pankille vahva. Markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää. Sijoittaja-asiakkaille suunnatun OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 12,9 prosenttia. Ne ovat nousseet noin 621 miljoonaan euroon.

Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien kasvu jatkui edelleen tasaisesti, vaikka kysyntä tuntuu selvästi tasaantuneen. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 4,5 prosenttia ollen 513 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot kasvoivat 5,2 prosenttia.

OP Keski-Suomi tavoittelee viime vuoden tasoista liikevoittoa, vaikka hiipuva suhdannetilanne heikentää tuottojen kehittymistä.

– Sääntelyn sekä sähköisen pankkitoiminnan edellyttämät investoinnit puolestaan kasvattavat kustannuksia. Näistä syistä asiakasliiketoiminnan nykyisen kannattavuuden ylläpitämiseen liittyy aikaisempaa enemmän haasteita, Sorri selvittää.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .