Keski-Suomen yritykset keräsivät 10 prosenttia enemmän veroja kuin edellisvuonna

Keskisuomalaisten yritysten verojalanjälki kasvoi toissa vuonna.

Vuonna 2016 Keski-Suomeen rekisteröityjen yritysten toiminnasta kertyneet verotuotot ylittivät 850 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2015 oli noin 10 prosenttia. Maakunnan merkittävimmät verotuotot kertyivät teollisuudesta, kaupasta sekä rakentamisesta.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin suuren veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta. Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin joulukuussa.

Verojalanjäljessä on huomioitu yritysten tilittämät arvonlisäverot ja ennakonpidätys palkoista sekä yritysten maksamat yhteisöverot, työttömyysvakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Keski-Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä yli 10 200 maksoi ja tilitti veroja vuonna 2016. Työllisten lukumäärä oli noin 114 000.

Keski-Suomessa toimialoista suurin veronmaksaja on teollisuus, jonka verot olivat 153 miljoonaa euroa. Tukku- ja vähittäiskaupasta veroja kertyi 69 miljoonaa euroa ja rakentamisesta 65 miljoonaa euroa.

Nämä alat olivat maakunnan suurimpia veronmaksajia palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron, työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteella.

Yritykset maksoivat ja tilittivät edellä mainittuja veroja yhteensä melkein 500 miljoonaa euroa, joka oli noin 45 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2016 keskisuomalaiset yritykset tilittivät arvonlisäveroa yli 350 miljoonaa euroa eli noin 32 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen uskoo, että yritysten veronmaksu kantaa hedelmää aina yhteiskunnalliselle tasolle saakka.

– Menestyvä ja vastuullinen yritys ja yrittäjä, joka maksaa ja tilittää veroja, on merkki onnistuneesta yritystoiminnasta. Se on myös paras tae tuottaa hyvinvointia paitsi työntekijöille, myös koko yhteiskunnalle, Hiltunen sanoo.

Yritysten verojalanjälki on vielä melko tuntematon käsite.

– Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena, Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell perustelee.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .