Kuntien talous kohenee hitaasti

Kuntien talous on jatkanut vahvistumistaan. Talous koheni viime vuonna, mutta hitaammin kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen mukaan kuntien vuosikatteiden kasvu oli vain puolet vuoden 2006 kasvusta.

Viime vuosina kasvussa ollut kuntayhtymien talous puolestaan heikentyi hieman.

Verotulojen kasvu oli viime vuonna nopeaa ja valtionosuuksia lisättiin. Samaan aikaan kasvoivat kuitenkin myös kuntien päivittäiseen toimintaan tarvittavat menot. Nämä muun muassa palkat sisältävät toimintamenot kasvoivat viisi prosenttia.

Kunnat ottivat uutta, pitkäaikaista velkaa 1,4 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 480 miljoonalla eurolla.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 415 kunnan ja 222 kuntayhtymän tiedot.