Metsäteollisuudesta odotetaan hyviä uutisia

Keskeiset vientimarkkinat vetävät hyvin, mutta massa- ja paperiteollisuudessa näkymät jakautuvat tuotteen mukaan.

Suomalaisten metsäteollisuustuotteiden markkinanäkymien odotetaan parantuvan tänä vuonna, Luonnonvarakeskuksen metsäsektorin suhdannetiedotteessa ennakoidaan.

Luke ennakoi talouskasvun pysyvän hyvänä Suomen metsäviennin kannalta tärkeillä markkina-alueilla esimerkiksi Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa talouskasvun. Kiinassa Luke puolestaan odottaa talouskasvun painottumisen yksityiseen kulutukseen näkyvän positiivisesti metsäteollisuustuotteiden kysynnässä.

Rakentamisen elpyminen Suomessa ja Euroopassa nostaa sahatavaran ja vanerin tuotanto- ja vientimääriä, ja samalla sahatavaran viennin keskihintojen lasku taittuu. Vanerin vientihinta todennäköisesti nousee hieman markkinatilanteen kohentuessa Euroopassa, Luke ennustaa.

Massa- ja paperiteollisuudessa puolestaan kartongin ja sellun kysyntä kasvaa, mutta paino- ja kirjoituspaperin kysyntä alenee. Kartongin tuotantoa ja vientiä lisää kasvanut tuotantokapasiteetti Suomessa ja hyvä kysyntä Euroopan ulkopuolella. Kiinan kysyntä puolestaan kasvattaa kartongin kysyntää. Kartongin ja sellun hintoja kuitenkin painaa alaspäin kapasiteetin ja tarjonnan kasvu, Luke

Markkinahakkuiden Luke ennustaa kasvavan Suomessa tänä vuonna pari prosenttia 55,4 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun kantohinnat jäävät Luken mukaan tänä vuonna lähelle viime vuoden tasoa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.