Microsoftista irtisanotuille suomalaisille apua Euroopan parlamentilta

Suomelle myönnetään 5,3 miljoonan euron tuki.

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina esityksen myöntää Suomelle 5,3 miljoonaa euroa EU-tukea irtisanottujen työllistämiseen. Globalisaatiorahaston tuen avulla on tarkoitus auttaa kaikkiaan yli tuhatta Microsoftin ja sen toimittajan irtisanomaa työntekijää löytämään uusi työpaikka.

Parlamentti hyväksyi myös 4 miljoonan euron tuen myöntämisen Ruotsille Ericssonin irtisanomien työntekijöiden uudelleentyöllistämiseen.

Euroopan komission on esittänyt, että Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnetään 5,3 miljoonan euron suuruinen tuki Suomelle. Tuen avulla on tarkoitus auttaa Microsoftin ja sen 8 toimittajan ja jatkojalostajan irtisanomia työntekijöitä löytämään uusi työ. Kaikkiaan 1 441 irtisanotun työntekijän odotetaan hyötyvän tuesta.

Samassa yhteydessä parlamentti hyväksyi 4 miljoonan euron tuen myöntämisestä Ruotsille Ericssonin irtisanomien työntekijöiden uudelleentyöllistämisen edistämiseen.

Vuonna 2007 käyttöönotetun Euroopan globalisaatiorahaston avulla tuetaan globalisaation aiheuttamien maailmankaupan rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä. Tukea voi saada esimerkiksi silloin, kun tuotanto siirretään EU:n ulkopuolelle.

Euroopan globalisaatiorahaston avulla rahoitetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistämistä tukevia kohdennettuja palveluita. Globalisaatiorahastosta voidaan jakaa tukea enintään 150 miljoonaa euroa vuodessa. Rahaston varojen avulla tarjotaan irtisanotuille työntekijöille tukea ja neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen.

Lähde: Euroopan parlamentti