Opas pörssiin listautujien tarpeisiin julkaistiin

Pörssiyhtiöksi listautuminen on monivaiheinen prosessi.

Pörssisäätiö on julkaissut Pörssilistautujan käsikirjan. Käsikirja on luotu yhdessä laajan asiantuntijaryhmän kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

– Vaikka käsikirja onkin ensisijaisesti tarkoitettu listautumista harkitsevien yhtiöiden omistajille, hallituksen jäsenille ja johdolle, se voi yleistajuisena perusteoksena olla hyödyllistä luettavaa myös muille listautumisesta kiinnostuneille, kuten poliittisille päättäjille ja toimittajille.

Kirjassa vastataan käytännön kysymyksiin kuten paljonko pörssilistautuminen maksaa tai kuka on vastuussa listautumisesitteen tiedoista?

Mitä hyötyä käsikirjasta on ja kenelle?

– Pörssiyhtiöille, listautujille ja markkinatoimijoille on kaikille tärkeää, että on olemassa yhteinen markkinakäytäntö. Työryhmän laaja kokemus on taannut sen, että on onnistuttu luomaan oleellista ja ajantasaista ohjeistusta pörssiyhtiöille ja pörssiin pyrkiville, Jemina Pomoell Danske Bankista kommentoi.

Käsikirjaan kannattaa tutustua esimerkiksi silloin, kun yhtiö pohtii listautumista yhtenä yrityksen tulevaisuuden optiona. Se on tärkeä lähde johdon lisäksi hallituksen jäsenille ja myös niille, jotka haluavat ymmärtää listautumisprosessia paremmin.

– Kirjaa voi hyödyntää varsinaisen listautumisprosessin tukena. Käsikirjasta voi tarkistaa monet listautumisslangissa esiin tulevat termit, kuten free-float tai miksi tarvitaan käyttöpääomalausunto, Deloitten Kirsi Vuorela pohdiskelee.

Lähde: Pörssisäätiö