Pankkien vakavaraisuus säilynyt vahvana

Tuottokehitystä pudotti alhainen korkotaso ja sijoitusmarkkinoiden epävakaus.

Pankkien vakavaraisuus on Finanssivalvonnan mukaan pysynyt vahvana, vaikka kannattavuus jäi tammi-maaliskuussa vuoden takaista alhaisemmaksi heikon tuottokehityksen vuoksi. Tuottokehitystä pudotti alhainen korkotaso ja sijoitusmarkkinoiden epävakaus.

Pankkisektorin yhteenlaskettu korkokate supistui selvästi, mutta kehitys oli epäyhtenäistä, sillä osalla pankkiryhmistä korkokate kasvoi.

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste jatkoi laskuaan, mutta vakavaraisuusaste on edelleen hyvä.

Eläkeyhtiöille on tehty myös stressitesti, jolla on mitattu yhtiöiden vakavaraisuuspääoman riskinkantokykyä. Finanssikriisin kaltaisessa tilanteessa vakavaraisuuspääoma painui alle vakavaraisuusrajan, mutta ylitti vaatimuksen vähimmäispääomasta. Vastuuvelka pysyi siten katettuna.

– Eläkesektorin riskitasot ovat kasvaneet, mikä näkyi myös stressitestin tuloksissa. Myös pankkisektorin tulospudotukseen on vaikuttanut aikaisempaa riskipitoisempi tuottorakenne. Tällaisessa tilanteessa korostuu entisestään valvottavien hyvän riskienhallinnan merkitys, kertoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.