Pankkikonttoreita katoaa noin sata vuodessa

Suomessa toimivat pankit ovat jatkaneet konttoreidensa karsimista, ilmenee Finanssivalvonnan katsauksesta. Henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita oli maaliskuun alussa reilut 1 100.

Vielä viisi vuotta sitten konttoreita oli noin 1 500, mutta määrä on laskenut viime vuosina noin sadalla vuodessa.

Myös käteispalvelujen saatavuutta on supistettu. Finanssivalvonnan mukaan noin 40 prosenttia konttoreista tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti tai ei lainkaan.

Finanssivalvonta kehottaa pankkeja neuvomaan asiakkaita heille sopivien palvelujen valinnassa.

Finanssivalvonta tekee kerran vuodessa selvityksen peruspankkipalveluiden hinnoista ja saatavuudesta. Fiva valvoo, että luottolaitoslaissa säädetty oikeus pankkipalveluihin toteutuu ja että palvelut ovat tarjolla kohtuullisilla hinnoilla.