Säteilyturvakeskus puoltaa Talvivaaran uraanilupaa

Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Talvivaaran kaivoksen lupaa uraanin talteen ottamiseksi Kainuun Sotkamossa. STUK kuitenkin esittää, että lupaan sisällytettäisiin uraanin varastointia, talteenottolaitosta sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitusta koskevia ehtoja.

Lisäksi STUK haluaa, että luvanhaltija toimittaa sille hyväksyttäväksi turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviä selvityksiä ennen uraanituotannon aloittamista.

STUK katsoo, että Talvivaaran esittämien suunnitelmien mukainen uraanin tuotanto ei lisää ympäristön säteilyvaikutuksia. Sen mukaan laitosta voidaan käyttää niin, ettei työntekijöille ja väestölle aiheudu säteilyvaaraa.

Talvivaaran kaivosyhtiön tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo on hakenut valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista lupaa. Yhtiö suunnittelee muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenottoa ja hyödyntämistä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.