Solidiumin sijoitusten tuotto laski

Valtion pörssiomistuksia hallinnoivan Solidiumin omistukset tuottivat 4,3 prosenttia kesäkuun lopussa päättyneellä tilikaudella. Osakeomistusten tuotto oli hieman parempi, 4,6 prosenttia.

Solidiumin hallitus ehdottaa myöhemmin kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että valtiolle maksetaan tilikaudelta 266 miljoonan euron osingot. Yhtiö on maksanut valtiolle 1,5 miljardia euroa voitonjakoa tilikauden aikana.