Tutkimus: Mitä pienemmät tulot, sitä matalampi hyvinvointi

Pienituloiset kokevat tutkimuksen mukaan itsensä muita useammin myös yksinäiseksi ja masentuneeksi.

Pienituloiset voivat muita huonoimmin, kertoo torstaina julkistettu tutkimus. Sen mukaan mitä pienemmät ihmisen tulot ovat, sitä matalampi on hyvinvointi. Pienituloiset kokevat tutkimuksen mukaan itsensä muita useammin myös yksinäiseksi.

– Karkeasti sanoen köyhimpien koetun hyvinvoinnin taso on noin kymmenesosan matalampi kuin rikkaimpien, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Sakari Kainulainen.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -tutkimushanketta. Siinä on mukana muun muassa yliopistoja, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Kela.

Kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa yli 2 500 ihmistä. Vastaajat olivat 18–79-vuotiaita. Heidän käteen jäävät kuukausitulonsa olivat noin 470–4 400 euroa.