Työnantajan vaatimus: esiintymistaitoinen suurtalouskokki hyvillä IT-taidoilla

Kova kilpailu työpaikoista näkyy monissa työpaikkailmoituksissa. Kun hakijoita on paljon, työntekijöihin kohdistuvat vaatimukset voivat usein olla epärealistisia.

– Olen kuullut, että välillä kiristetään vaatimuksia, jotta avoimeen paikkaan ei tule satoja hakemuksia, työnhakupalvelu Monsterin työnhakuasiantuntija Mirva Puranen sanoo.

Toinen syy ilmoitusten ylisuuriin vaatimuksiin voi Purasen mukaan johtua siitä, että työelämän muuttuessa vanhoihin tehtäväkuviin liitetään uusia työtehtäviä.

– Yritetään kahmaista yhdessä roolissa monenlaisia työtehtäviä. Työnantajan kannattaisi kuitenkin miettiä, mikä on realistista ja millaisia osaamisyhdistelmiä markkinoilta löytyy.

Etsimme internetin työpaikkasivustolta neljä erityyppistä, monia vaatimuksia sisältävää työpaikkailmoitusta ja annoimme ne Purasen arvioitavaksi.

Ilmoituksissa etsittiin:

– kielitaitoista sihteeriä, joka hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontrat ja tullauksen,

– kielitaitoista suurtalouskokkia, jolla on hyvät it-taidot sekä esiintymis- ja paineensietokyky ja joka ruuanlaiton ja leivonnan lisäksi hoitaa tilaukset, varastoinnin, organisoinnin, astioiden kantamisen ja perussiivouksen,

– kioskiesimiestä, jolta edellytetään 14 kohdan verran osaamista, mutta jolle tarjotaan vain vähän etuja sekä

– työvalmennusohjaajaa, jolla on rakennusalan koulutus ja vaikeasti työllistettävien ohjaustaitoja.

Purasen mukaan mikään ilmoituksista ei ollut aivan pahimmasta päästä, mutta metsään oli menty monin paikoin. Eniten ristiriitaa löytyi toimistosihteerin tittelin ja tehtäväkentän laajuuden väliltä.

– Jos henkilö vastaa yrityksen kirjanpidosta, tullauksesta, palkanlaskennasta ja reskontrista, oikeampi nimike olisi esimerkiksi talousasiantuntija. Ilmoitusta laatiessa on mietittävä todella tarkkaan, mikä työtä aidosti kuvaava tehtävänimike oikeasti olisi.

Suurtalouskokkia etsivässä ilmoituksessa Purasta hämmensi se, ettei ilmoituksessa tuotu lainkaan esille, millainen toimintaympäristö on ja miksi kokki tarvitsee kaikkia vaadittuja ominaisuuksia ja osaamista. Ilmoituksessa ei myöskään ollut mainintaa lisätietoja antavasta henkilöstä.

Suurin kuilu työn vaatimusten ja yrityksen tarjoamien etujen välillä puolestaan löytyi kioskiesimiestä etsivästä ilmoituksesta.

– Tässä oli erityinen ristiriita: 14 kohtaa vaatimuksia ja se mitä tarjotaan tiivistetään vain parille riville. Etsitään huippuihmistä, mutta mitä hänelle tarjotaan?

Työvalmennusohjaajan hakuilmoituksesta Puranen sanoo, että näin laajat ja erityyppiset vaatimukset ovat melko tyypillisiä tämänkaltaista ammattilaista etsittäessä.

– Onko tämä niitä paikkoja, jota hoitaa jo joku, joka ainoastaan täyttää kriteerit? Kyllä yksi tällainen varmasti löytyy, mutta yhtälö on haastava. Rakennusalan ammattilaisella pitää olla kutsumus siirtyä ohjaukselliseen työhön.

Puranen pitää työpaikkailmoitusten ongelmana nykyään sitä, että ne harvoin erottuvat muiden joukosta. Työnantajien pitäisi miettiä ilmoitusten sisältöjä tarkemmin, jotta ne houkuttelisivat juuri oikeaa osaajaryhmää. On osattava viestiä, miksi kannattaa vaihtaa työpaikkaa ja mitä yritys osaajilleen tarjoaa.

– Kuluneet kliseet eivät enää toimi, paitsi niissä paikoissa, joihin on satoja hakijoita.

Työnhakijaa Puranen opastaa hakemaan paikkaa, vaikkei kaikki kriteerit täytykään.

– Kannattaa soittaa ja kysyä työnantajan tarpeista, mikä heille on erityisen tärkeää. Monesti hakija voi jollain vahvalla osaamisellaan paikata muita puutteitaan.