Työryhmä: Suomen yritysverotusta ei tarvetta muuttaa

Työryhmän mukaan yritysverotuksen tasoa ei voida pitää syynä viimeaikaiseen talouskasvun vaimeuteen tai investointien vähäisyyteen Suomessa.

Suomen yritysverotusta ei ole tarvetta muuttaa, koska järjestelmä on kansainvälisesti kilpailukykyinen, arvioi yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä. Sen sijaan työryhmä ehdottaa muutoksia ansiotulojen verotukseen ja huomattavaa justeerausta listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen.

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta on käyty säännöllisin väliajoin julkisuudessa kipakkaa keskustelua. Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa nyt muun muassa, että huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin.

Työryhmä ehdottamien muutosten seurauksena osakkaat saisivat nostaa huojennetusti verotettua osinkoa vähemmän kuin nykyisin, mikä kiristäisi verotusta valtaosalla osingonsaajista. Työryhmän esittämä 150 000 euron enimmäisrajan poisto keventäisi verotusta työryhmän mukaan tietyissä harvalukuisissa tilanteissa, kun osakas nostaisi suuria osinkoja suuren nettovarallisuuden yhtiöstä.

Työryhmä esitteli linjauksiaan tänään. Elinkeinoelämän järjestöt älähtivät saman tien, että osinkoverotukseen ehdotettuja kiristyksiä ei pidä toteuttaa. EK:n, Suomen yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Perheyritysten liiton mielestä esitetyt muutokset johtaisivat siihen, että erityisesti kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden omistajien verotus kiristyisi merkittävästi. Ehdotettujen muutosten sijaan etujärjestöjen mielestä osinkoverotusta tulisi uudistaa siten, että myös listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot verotetaan aina pääomatulona.

Yritysverotuksen taso ei ole vaimentanut kasvua

Työryhmä ehdottaa muutoksia myös ansiotulojen rajaveroon eli lisätuloista menevään veroon. Ansiotulon rajaveroastetta alennettaisiin noin 82 000–128 000 euroa vuodessa ansaitsevilla. Työryhmän mukaan pitkällä aikavälillä rajaveroasteita tulisi pyrkiä alentamaan niin, etteivät ne ylitä 50:tä prosenttia millään tulotasolla.

Työryhmän mukaan yritysverotuksen tasoa ei voida pitää syynä viimeaikaiseen talouskasvun vaimeuteen tai investointien vähäisyyteen Suomessa.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat Suomessa 20 prosentin yhteisöveroa verotettavista tuloistaan, mikä on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin. Yhteisöveroa on alennettu kuudella prosenttiyksiköllä vuoden 2011 jälkeen.

– Työryhmä korostaa sitä, että tästä kilpailukyvystä on pidettävä huolta myös jatkossa. Etenkin, jos verokilpailu Euroopassa ja muualla maailmassa kiihtyy, yhteisöverokannan alentaminen voi osoittautua meilläkin tarpeelliseksi, työryhmän puheenjohtaja Terhi Järvikare sanoi tiedotustilaisuudessa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.