Työvuorosuunnittelu on haastavaa 24/7-yrityksissä – jyväskyläläistutkimus etsii ratkaisuja perheystävällisempään työelämään

Menestyvä 24/7-yritys pyrkii strategiassaan tasapainoon eri tahojen intressien huomioimisessa. Yritysten esimiehet kokevat työvuorosuunnittelun haastavaksi, koska siinä joudutaan puntaroimaan mitä oikeudenmukaisuus ja yhdenmukainen kohtelu tarkoittavat käytännössä.

Tällaisia tuloksia saatiin Perheet 24/7-tutkimuksessa, jonka toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkijat.

Kauppojen ja palvelujen aukioloaikojen vapauttamisesta on kulunut jo pari vuotta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysten johto on reagoinut tähän tilanteeseen? Tutkimuskohteena oli kaupan ja palvelujen alojen sekä vuorohoidon esimiehet.

Social Responsibility Journal -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan esimiehet joutuvat pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Ketkä joutuvat tekemään hankalimmat vuorot, ja kuka hälytetään vapaalta töihin lisätyövoimaksi? Miten työntekijöiden erilaiset perhetilanteet arvotetaan? Onko lastenhoito etusijalla ikääntyvän sukulaisen hoitoon?

– Moninaisessa työyhteisössä oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen on vaikeaa. Eri ikäisillä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla työntekijöillä on omat erityistarpeet ja erilaiset näkemykset oikeudenmukaisuudesta. Toisaalta taitava esimies pystyy myös yhteen sovittamaan työntekijöiden erilaisia ja yksilöllisiä tarpeita, pohtii Marianne Ekonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tutkijaryhmä painottaa, että myös suomalaisessa yhteiskunnassa on aika lähteä keskustelemaan, millaisin keinoin 24/7 -työelämää voitaisiin rakentaa perheystävällisemmäksi.

Tulevaisuudessa palvelujen aukiolojen laajentaminen lisää palvelujen tarvetta myös muilla aloilla – tällöin tasapainon saavuttamisen kannalta olennaisessa osassa ovat työaikalainsäädäntö ja työaikajoustot. Esimerkiksi työaikojen ennustettavuutta lisäävät toimet helpottaisivat lapsiperheitä vuorohoidon järjestämisessä.

– 24/7-yritykset voisivat laatia strategian, jossa huomioivat ne haasteet, joita epätyypillinen ja ennakoimaton työaika tuottaa henkilöstölle ja sidosryhmille sekä laatia toimenpiteitä, joilla minimoidaan näitä haittoja, ehdottaa professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta.

Perheet 24/7-tutkimuksessa olivat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 1 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .