Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja yritetään lyhentää

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja koetetaan lyhentää keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Lisäksi parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnoista. Lääkärien nimittämismenettelyä muutetaan avoimemmaksi, kertoo oikeusministeriö.

Tiettyjä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita siirretään yhden tuomarin ratkaistaviksi. Lisäksi esimerkiksi vammaistuki- ja sairausvakuutusasioita voidaan käsitellä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa.

Tarkoituksena on, että ratkaisukokoonpanojen keventäminen vapauttaa vakuutusoikeuden voimavaroja vaativimpiin juttuihin.

Lainmuutokset tulevat voimaan alkavan vuoden alusta. Vakuutusoikeudessa on siitä alkaen myös päätoimisen ylilääkärin tehtävä.

Vakuutusoikeus on erityistuomioistuin, joka ratkoo sosiaalietuuksiin liittyviä valituksia.