Vapo luopuu lopuistakin sahoista – Nurmeksen ja Lieksan sahat myytiin itävaltalaisyhtiölle

Energiantuotantoyhtiö Vapo Oy luopuu sahaliiketoiminnastaan kokonaan. Vapo tiedotti tiistaina myyneensä sahansa Pohjois-Karjalassa itävaltalaiselle Binderholz-puunjalostuskonsernille. Yrityskaupan hintaa ei julkisteta.

Vapo Timberin kuusi- ja mäntysahatavaraa tuottavat sahat sijaitsevat Lieksassa ja Nurmeksessa. Sahojen yhteinen kapasiteetti on noin 450 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa. Niiden päämarkkina-alueet ovat kotimaan lisäksi Länsi-Euroopan ja Pohjois-Afrikan sahatavaran käyttäjät ja puusepänteollisuus. Sahoilla on noin 100 työntekijää, joiden työsuhteen kerrotaan jatkuvan. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaan euroa.

Kaupassa Vapo Timber Oy liittyy Binderholz-konserniin ja jatkaa toimintaansa nimellä Binderholz Nordic Oy. Yrityksen tuotteet, markkinat ja toimintamallit tarkastellaan huolellisesti ja järjestellään uudelleen tarvittaessa.

– Tärkeimmät syyt ostopäätöksen takana ovat ensiluokkaisen kuusi ja mänty raaka-aineen lisäksi molempien sahojen on hyvät tekniset valmiudet. Lisäksi sahojen tonteilla on riittävästi laajentamistilaa tulevia investointeja varten, uusi omistaja toteaa yhtiöiden tiedotteessa.

– Ensimmäiseksi nyt ostetut sahat tullaan optimoimaan teknisen toimivuuden osalta. Tämän jälkeen panostuksen kohteena ovat tuotteiden jatkokäsittely ja lisäarvon tuottaminen.

Keski-Suomessa sahaliiketoiminnasta luovuttiin jo kaksi vuotta sitten, kun Vapo Timber Oy:n Hankasalmen saha ja sen jalostusliiketoiminta myytiin Versowood Oy:lle. Nurmeksen ja Lieksan sahat jäivät vielä tuolloin Vapolle, koska niille ei ollut ostajaa.

Ei ydinliiketoimintaa

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan sahaliiketoiminta ei kuulu yhtiön ydinliiketoimintaan ja nyt tehdyllä kaupalla vapautetaan resursseja energialiiketoimintojen kehittämiseen.

Yli-Kyyny toteaa Vapon tiedotteessa olevansa tyytyväinen, että Vapo Timber Oy on nyt osa merkittävää eurooppalaista puunjalostusyritystä, mikä turvaa sahojen työpaikat sekä tarjoaa niille erinomaiset lähtökohdat kasvaa ja uudistua. Hänen mukaansa kauppa heikentää jonkin verran kuluvan vuosikolmanneksen tulosta, mutta se parantaa Vapo Oy:n kannattavuutta ja tunnuslukuja jatkossa.

Vapo kertoo, että kaupan allekirjoittamisen yhteydessä on tehty sopimukset Vapo Timber Oy:n ja Harvestia Oy:n välillä raaka-ainetoimituksista sahoille sekä sopimus lämmön toimittamisesta Kevätniemen sahalle Vapo Oy:n Lieksan voimalaitoksesta.

Kauppa vaatii toteutuakseen Itävallan kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Sopimuksen loppuunsaattamisen odotetaan tapahtuvan tammikuun 2016 aikana.

Binderholz-ryhmällä on toimintaa viidessä paikassa Itävallassa sekä kahdessa paikassa Saksan Bayerissa. Koko ryhmä työllistää yhteensä noin 1 300 työntekijää.