Vihtavuoren ruutitehdas nousi nopeasti kannattavaksi

Norjalaisen Nammon omistukseen vuosi sitten siirtynyt Vihtavuoren ruutitehdas on noussut kannattavaksi kuuden tappiollisen vuoden jälkeen. Lakkautusuhan alla ollut tehdas on kääntynyt Nammon mukaan voitolliseksi ennakoitua nopeammin.

Vihtavuoren ruutitehtaan liikevaihto kasvoi viime vuonna 20 prosenttia. Toimitusjohtaja Raimo Helasmäen mukaan eniten liikevaihtoa kasvattivat toimitukset Ranskan armeijalle sekä siviilikäyttöön tarkoitetut niin sanotut jälleenlatausruudit, joita myytiin erityisesti Yhdysvaltoihin.

Nammo on hakenut kannattavuutta keskittymällä voitollisiin tuotteisiin ja lopettamalla kannattamattomia tuotteita.

Nammo on käynnistänyt Vihtavuoren tehtaalla mittavan investointiohjelman tehtaan modernisoimiseksi ja tuotantokapasiteetin nostamiseksi.