"Airbnb nostaa asumisen hintaa keskustoissa"

Pariisin päättäjät huolestuivat miinusmerkkisestä väestökehityksestä.

Pariisin keskusalueiden väestö vähenee. Vuodesta 2009 vuoteen 2014 asukkaiden määrä väheni viidellä prosentilla. Kun samat korttelit ovat matkailijoiden suosiossa, on helppo uskoa yksityisasuntojen luisuneen Airbnb:n kaltaisten vuokrayritysten käsiin. Viiden prosentin pudotuksessa on toki yhtenä tekijänä syntyvyyden lasku

Ranskalaismedia on selvittänyt, että Pariisissa on eniten esimerkiksi Airbnb:n vuokrakohteita. Niitä on koko kaupungin alueella kokonaista 60 000.

Ensimmäisen arrondissementin pormestari Jean-François Legaret on saanut tarpeekseen:

– Olemme taistelleet kovasti piilokonttoreita vastaan sekä asuinkäytössä olevien huoneistojen konttoriksi muuttamista vastaan. Lisäksi olemme sallineet sosiaalisin perustein rakennetut asuintalot kaupungin ydinalueille. Asuntojen kokonaismäärä on siis noussut huomattavasti. Miten sitten isommassa määrässä asuntoja asuu entistä vähemmän ihmisiä? Ainoa järkeen käyvä selitys on, että osa asunnoista on mennyt turismin käyttöön.

Pariisin viranomaisilla ei toki ole mitään sitä vastaan, että pariisilaiset vuokraavat asuntonsa omien lomiensa ajaksi.

Viranomaisarvion mukaan sitten vuoden 2009 on 20 000 ydinkeskustan asuntoa joutunut pysyvästi matkailun käyttöön. Kaiken lisäksi turisteille vuokratut asunnot ovat asuntomarkkinoiden kermaa, hienoin näköaloin varustettuja.

Kehitys haittaa paikallisia sitenkin, että keskusta-asuntojen hinnat kallistuvat ja yhä harvemmalla on vara ostaa niitä. Sama koskee vuokria: kun lyhytaikainen vuokraaminen on puolet tuottavampaa kuin pitkäaikainen, nousevat pitkäaikaisetkin vuokrat.

Historiallisessa Marais-korttelissa asuva eläkeläinen Gérard Simonet on närkästynyt tilanteesta kotikulmillaan:

– Vuokralaiset tulevat suurine matkalaukkuineen päivällä ja yöllä. He pitävät meluisia juhlia öisin. Samassa asunnossa asuu iso lauma ihmisiä. Roskat he jättävät rappuun, ja jos he roskansa oikeaan paikkaan vievät, jää Pariisissa tapana oleva jätteiden lajittelu useimmilta tekemättä.

Lähde: DR