Evästeitä ei ole jatkossa pakko hyväksyä

Euroopan komissio suitsisi huonoja käytäntöjä lakiteitse.

Euroopan komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lujittaa yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä ja luoda alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus parantaa yksityiselämän suojaa ja avataan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Komissio vastaa kansalaisten toiveisiin: Eurooppalaisista 92 prosenttia pitää tärkeänä sähköpostien ja verkkoviestien salassa pysymistä. Nykyinen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi koskee kuitenkin vain perinteisiä teleoperaattoreita. Yksityisyyttä suojaavia sääntöjä aletaan nyt soveltaa myös uusiin sähköisiä viestintäpalveluja tarjoaviin toimijoihin (esim. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ja Viber).

Esimerkiksi evästeiden käytön nykysäännöt ovat johtaneet siihen, että internetin käyttäjiltä pyydetään verkossa jatkuvasti suostumuksia evästeiden käyttöön. Nyt sääntöjä kevennetään.

– Uusien sääntöjen myötä omat asetukset ovat käyttäjillä paremmin hallinnassa, ja käyttäjän on helppoa hyväksyä tai hylätä evästeitä ja muita tunnisteita, kun yksityisyyden suojaan kohdistuu riskejä. Ehdotuksessa selvennetään, että suostumusta ei edellytetä, jos evästeellä lähinnä varmistetaan parempi käyttökokemus – esimerkiksi ostoskorin historiatietojen muistaminen. Suostumusta ei myöskään enää edellytetä, jos kyseessä ovat kävijämäärän laskentaan tarkoitetut verkkosivustojen evästeet.

Ehdotuksessa kielletään ei-toivottu sähköinen viestintä viestintävälineestä riippumatta, kuten sähköpostit, tekstiviestit ja periaatteessa myös puhelut, mikäli käyttäjä ei ole antanut nimenomaista suostumustaan. EU-maa voi halutessaan esimerkiksi soveltaa ratkaisumallia, jossa kuluttajilla on oikeus estää myyntipuhelut esimerkiksi tallentamalla numeronsa soittokieltoluetteloon.

Tuntemattomista numeroista tuleva markkinointi kielletään:

– Puhelinmarkkinoijien on näytettävä puhelinnumeronsa asiakkaille tai käytettävä myyntipuhelut osoittavaa erityistä etuliitenumeroa.

Lähde: EU:n komissio