Mopon virittäminen voi tulla kalliiksi

Martti Ratia

Moni tuskailee, kun se ei kulje. Nimittäin mopo. Vain sen 45 km/h. Mutta kun tehot on säädetty alhaiseksi sen takia, että kun se juuri on mopo. Jos lujempaa saisi ajaa, kyseessä olisi kevytmoottoripyörä ja vero sen mukainen.

Liikenneturva muistuttaa, että mopon virittäminen on mopon muuttamista erilaisilla osilla niin, että sillä voi ajaa sallittua nopeutta kovempaa. Viritetyllä mopolla tieliikenteessä ajaminen on laitonta. Nopeuden kasvaessa havaintojen teko ja reagointi äkkitilanteisiin vaikeutuvat ja jarrutusmatka pitenee.

Virittämisestä kiinni jäämisen kustannukset voivat olla yli tuhat euroa. Virittämisestä sakotetaan. Viritetty mopo katsotaan moottoripyöräksi, jolloin siitä on maksettava autovero. Moottoripyörästä on lisäksi maksettava korkeampi liikennevakuutusmaksu kuin moposta.

Seurauksena voi olla myös ajokielto ja moottoripyörän tai auton ajokortin lykkääntyminen.

Pohjoismaisena yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa lähes puolet suomalaispojista ja noin 15 prosenttia tytöistä kertoi moponsa olevan viritetty. Viritetyllä mopolla ajaneista yli 80 prosenttia ilmoitti, että heidän vanhempansa tietävät lastensa mopon olevan viritetty. Pojat virittävät yleensä moponsa itse. Tytöistä yli puolet vastasi, että heidän vanhempansa olivat virittäneet mopon.

Lähes puolet suomalaispojista sanoi moponsa kulkevan yli 60 km/h ja viidennes ilmoitti nopeudeksi yli 80 km/h. Tutkimukseen osallistui Suomesta 797 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista.

Kevään aikana verkossa on mahdollisuus Käännä pää -sivustolla kysyä ja keskustella mopoilusta asiantuntijoiden kanssa. Toukokuussa järjestetään mopoaiheisia tapahtumia kouluissa eri puolilla maata.

Hankkeessa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva , Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi , poliisi ja Liikennevakuutuskeskus. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Vanhempainliiton kanssa.