Sienten kuvaaminen

Sienestys on hyvin suosittu vapaa-ajanharrastus ja kuvaaminen onnistuu keräämisen ohessa. Useimmat kuvat ovat peruslajikuvia. Monien sienien kasvutapa vaatii ainakin osan sienistä irrottamista, jotta kaikki oleellinen saadaan näkyviin. Tämä kuvaustapa kannattaa pitää ohjelmassa jatkossakin, mutta myös kuvat kasvustoista luonnontilaisina ovat arvokkaita. Niistä näkyy sienten kasvutapa ja –paikka. Useat lajit ovat sidoksissa tiettyihin puulajeihin ja tämän tuominen esiin myös kuvissa lienee mielekästä. Samoin tyypillisen biotoopin kuvaaminen oikeiden sienipaikkojen löytämiseksi.

Suomessa tavataan tuhansia sienilajeja, joista monet kelpaavat syötäviksi. Syötävien sienien lisäksi maamme lajisto käsittää useita tappavan myrkyllisiä ja osin vaikeastikin tunnistettavia lajeja. Näiden kuvaaminen on ainakin yhtä tärkeää kuin kaupallisesti hyödynnettävienkin sienien. Sienikuvaajalle riittää kyllä työsarkaa vaikka loppuiäkseen pyrkiessään täydelliseen kuvakokoelmaan maamme lajistosta. Kuvaajalta vaaditaan myös hyvää sienien tuntemusta, jotta homma sujuu ja oikeat lajit löytyvät sekä päätyvät ikuistettaviksi.

Kuvaajan kannattaa huomioida sientenkin ulkonäkömuutokset iän myötä. Nuoret mustesienet ovat hyvää syötävääkin, mutta elinkaarensa päässä olevat suorastaan luotaantyöntävän näköisiä. Pienet tatit ovat raikkaita ja puhtaita, mutta hetkessä joutuvat matojen syömiksi.

Monien sienien kasvupaikat ovat varjoisia metsiä ja sesonkiaika muutenkin usein valaistukseltaan melko latteaa. Tiheä metsä muuttaa usein myös valon väriä. Salamavalon käyttö aiheuttaa melko usein haitallisia kiiltoja ja heijastuksia kosteissa kohteissa. Led-valot tuovat mukavasti apua tähän ongelmaan. Sienet ovat useimmiten tukevarakenteisia ja siten tuulessakin liikkumattomia kohteita, tämä on kuvaajalle suuri helpotus kasvikuvaukseen verrattuna.