Tutkimus osoitti 1800-luvun mainoksen todeksi: Suuvesi tepsii tippuriin

Tutkijat perehtyivät suuveteen mahdollisuutena kamppailla antibiooteille vastustuskykyiseksi muuttuvaa sukupuolitautia vastaan.

Tunnettu Listerine-tuotenimellä myyty suuvesi estää kurkussa pesivien neisseria gonorrhoeae -bakteerien kasvua, australialainen tutkimus toteaa.

Neisseria gonorrhoeae -bakteeri aiheuttaa sukupuolitauti gonorreaa eli tippuria.

Tutkijat toteuttivat kaksi koetta suuveden tehokkuuden tutkimiseksi. Kokeissa käytettiin alkoholia sisältävää suuvettä, joka tutkijoiden hypoteesin mukaan esti bakteereiden kasvua.

Ensimmäisessä kokeessa suuveden tehoa kokeiltiin bakteeriviljelmiin petrimaljoissa. Liuosta kokeiltiin useina eri vahvuuksina. Veden kanssa suhteessa yhden suhde neljään sekoitettuna suuvesi esti vielä bakteerien kasvua merkittävästi yhden minuutin huuhtelun jälkeen.

Toisessa koejärjestelyssä 58 tippuritestissä positiivisen näytteen antanutta miestä pyydettiin huuhtelemaan suutaan minuutin ajan joko suuvedellä tai suolavedellä. Viiden minuutin kuluttua huuhtelusta miesten kurkusta otettiin uusi tippurikoe. Suuvettä käyttäneiden miesten tippurikokeessa oli 52 prosenttia elinkelpoisia bakteereita, kun taas suolavettä käyttäneillä vastaava luku 84.

Tutkimuksen otos pieni ja kesto lyhyt

Suuvesi näyttää tehoavan paremmin kitarisojen bakteereihin kuin syvemmällä nielussa oleviin bakteereihin, tutkijat toteavat. Suuvettä pitäisi siksi myös ehkä kurlata paremman vaikutuksen aikaansaamiseksi, tutkijat pohtivat Sexually Transmitted Infections -aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissaan.

Tutkijat huomauttavat, ettei tutkimuksessa perehdytty siihen, kuinka pitkään suuveden vaikutus kestää. Samoin on epäselvää, mikä vaikutus kurkun bakteeristolla on infektioihin esimerkiksi virtsaputkessa ja peräaukossa. Aiempien tutkimusten valossa suun neisseria gonorrhoeae -bakteerit voivat olla tartuntalähteenä virtsaputken ja peräaukon infektioille, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimuksen otos oli pieni ja tutkimuksen kesto lyhyt, tutkijat huomauttavat. Pidemmällä tutkimuksella voitaisiin selvittää, kuinka suuri vaikutus suuveden päivittäisellä käytöllä olisi. Joka tapauksessa tutkimustulos viittaa siihen, että suuveden käytöllä voitaisiin mahdollisesti pienentää kasvavien tippuritartuntojen määrää ja tehostaa kamppailua tippurin antibioottiresistenssiä vastaan.

Artikkelissaan tutkijat viittaavat löytämäänsä Listerine-mainokseen vuodelta 1879. Mainoksessa väitettiin suuveden parantavan tippurin. Nyt tehty tutkimus kertoo ainakin, että suuvesi voi heikentää bakteerien kasvua.

Tutkimukseen osallistui tutkijoita Melbournen yliopistosta, Melbournen seksuaaliterveyskeskuksesta ja niin ikään melbournelaisesta Monash-yliopistosta.

Lähteet: Live Science, Guardian