Väitös: Liikunta vähentää naisten vaihdevuosioireita

Liikunta vähentää muun muassa masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja.

Liikunta vähentää naisten vaihdevuosioireita. Uuden väitöstutkimuksen mukaan terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta vähentää muun muassa masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja.

Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen kyselytutkimuksen mukaan terveysliikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvilla vaihdevuosi-ikäisillä naisilla oli vähemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, somaattisia oireita sekä muisti- ja keskittymisongelmia kuin naisilla, jotka eivät harrastaneet liikuntaa suosituksen mukaisesti. Lisäksi he kokivat elämänlaatunsa paremmaksi. Kyselyyn vastasti 2 606 naista vuonna 2012. Naiset olivat 49-vuotiaita.

Kuuden kuukauden harjoittelututkimus puolestaan paljasti, että säännöllisesti liikuntaa harrastavien vaihdevuosi-ikäisten naisten unen laatu oli parempi ja heillä oli vähemmän unta häiritseviä yöllisiä kuumia aaltoja kuin verrokkiryhmän naisilla. Neljän vuoden seurannassa harjoitteluryhmän naisten sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky todettiin paremmaksi ja heillä oli edelleen vähemmän kuumia aaltoja. Harjoittelututkimukseen osallistui 176 vaihdevuosioireista naista vuosina 2009–2013.

Yleisimpiä vaihdevuosioireita ovat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, ärtyneisyys, unihäiriöt sekä selkä- ja lihaskivut. Hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta lääkityksen vaikutukset oireisin ja elämänlaatuun saattavat olla ristiriitaisia eivätkä lääkkeet sovi kaikille. Liikunnan merkitystä vaihdevuosioireiden hoitoon ja lievitykseen on tutkittu, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Mansikkamäen mukaan hänen väitöksensä osoittaa, että liikunnalla on keskeinen merkitys vaihdevuosi-ikäisten naisten elämässä.

Mansikkamäen väitöskirja tarkastetaan keskiviikkona 22. kesäkuuta Tampereen yliopistossa.