YK:n ravitsemuksen vuosikymmen käyntiin – pohjoismaiset suositukset pöydällä

Suomalainen kouluateria käy malliksi muillekin.

YK:n päämajassa New Yorkissa on parhaillaan käynnissä kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi, jossa Suomea edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Ministeri puhui myös tapahtumassa, jossa lanseerattiin YK:n ravitsemuksen vuosikymmen. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joiden avulla edistetään ihmisten mahdollisuuksia terveelliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon kaikkialla maailmassa.

– Kestävä ruokajärjestelmä ja terveyttä edistävä ravitsemus sen osana toteutuvat, kun työtä tehdään yhdessä. Suomella on pitkät perinteet pohjoismaisesta yhteistyöstä ja hyvänä esimerkkinä tästä ovat jo vuodesta 1980 julkaistut pohjoismaiset ravitsemussuositukset. Näiden pohjalta tehdyt, kotimaiseen ruokavalioon sopeutetut omat ravitsemussuosituksemme huomioivat kestävän kulutuksen elintarviketasolla, ministeri Tiilikainen sanoo.

Tapahtumassa puhuvat myös Ecuadorin, Saksan, Filippiinien, Sierra Leonen ja Ugandan edustajat sekä yliopistomaailman ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita.

Terveyttä edistävä ravitsemus on keskeisessä osassa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Nälänhädän rinnalla ylipaino ja lihavuus ovat merkittävä ongelma, josta aiheutuu muun muassa korkeaa verenpainetta ja tyypin 2 diabetesta. Maailmassa on yli 600 miljoonaa ylipainoista aikuista, ja lihavuudesta aiheutuvat kulut ovat noin 2,8 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.

– Pohjoismainen yhteistyön malli sopii hyväksi esimerkiksi myös muille maille. Ilmainen koululounas on kansallinen vahvuutemme, jonka avulla opetetaan terveellisiä ja kestäviä ruokailutottumuksia ja samalla edistetään nuorten yleistä oppimista, kun vireystaso säilyy koko koulupäivän ajan, Tiilikainen sanoo.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa syyskuussa 2015. Toimintaohjelma on tehty vuosille 2016-2030 ja se on valtioita poliittisesti sitova asiakirja.

Toimintaohjelmaan kuuluu 17 laajaa ja kunnianhimoista tavoitetta. Suomi on yksi ensimmäisiä maita, joka raportoi korkean tason poliittisella foorumilla suunnitelmistaan Agenda2030:n toimeenpanosta.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld