Omaiset jäävät paitsioon läheistensä terveystiedoissa – Auttaja voi syyllistyä rikokseen, vaikka potilas antaisi luvan

Omakanta-palveluun on tallennettu sähköisesti suomalaisten terveystiedot, laboratoriotulokset ja lääkereseptit. Mutta jos ihminen ei pysty enää hoitamaan omia asioitaan, voi käydä niin, ettei tietoja voi käyttää potilas itse eikä myöskään hänen omaishoitajansa tai edunvalvojansa.

Terveydenhuollon henkilökunta pääsee tietoihin, mutta kun yhteiskunta toivoo potilaiden ja heidän läheistensä käyttävän ensisijaisesti itsepalveluita, koituu tilanteesta paljon vaivaa ja ahdistusta.

Läheisensä omaishoitajana toiminut lahtelainen Maritta, 68, tuntee ongelman hyvin. Hän esiintyy tässä kirjoituksessa pelkällä etunimellään läheisensä yksityisyyden suojaamiseksi.

Esimerkiksi apteekissa läheisen puolesta asioiminen voi olla hankalaa. Lääkkeitä haettaessa on osattava kertoa täsmälleen, mitä lääkettä on hakemassa, ja paperisia reseptejä annetaan enää harvoin.

Hoitava lääkäri on voinut myös vaihtaa lääkettä.

– Apteekin tiskillä voin olla äimänä, kun lääkkeiden nimetkin ovat saattaneet vaihtua, Maritta kertoo.

Terveystietoihin pääseminen olisi olennaista myös silloin, kun omaishoitaja tai edunvalvoja keskustelee hoidosta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Se nopeuttaisi asiointia ja vähentäisi terveydenhuollon työtaakkaa.

– Omakannassa voi olla myös väärää tietoa. Jos omainen ei pääse tarkistamaan tietoja, voi olla, ettei kukaan korjaa virhettä, sanoo Maritta, joka tuntee omaishoitajien ongelmia myös yhdistystoiminnan kautta.

Omainen voisi kertoa esimerkiksi pois jätetystä lääkityksestä, joka kuitenkin Omakannan mukaan jatkuu edelleen. Helpottavaa olisi myös se, jos läheisen ei tarvitsisi potilasta kotiutettaessa tai puhelimessa painaa mieleen kaikkea ohjeistusta ja muuta tietoa, jonka hoitajat ja lääkärit antavat. Tietoja saa yhä paperillakin, mutta Omakannasta ne löytyvät keskitetysti.

Omaishoitaja tai edunvalvoja voi myös joutua antamaan tietoja potilaan hoidosta esimerkiksi kotihoidon vaihtuville työntekijöille.

Tällä hetkellä Omakannassa ei voi asioida lainkaan täysi-ikäisen ihmisen puolesta. Ei, vaikka täysivaltainen ihminen antaisi siihen luvan, eikä edes siinä tapauksessa, että täysi-ikäinen on julistettu holhouksenalaiseksi.

Asiaan voi olla tulossa muutos: hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan jatkossa täysivaltainen kansalainen voisi antaa toiselle ihmiselle valtuutuksen lukea Omakannan tietoja. Laki on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, mutta sen aikataulusta ei ole varmuutta, ja esitys voi raueta eduskuntavaaleihin.

Uudistuksen jälkeenkin valtuutuksen voisi edelleen antaa vain täysivaltainen ihminen. Esimerkiksi onnettomuuden tai henkisiin kykyihin vaikuttavan äkillisen sairauden uhri ei välttämättä ole enää sellaisessa tilassa, että voisi tehdä itseään koskevia sopimuksia tai käyttää esimerkiksi pankkitunnuksiaan.

Silloin pulassa ovat sekä potilas että omainen.

Tällainen tilanne on tuttu Tiina Kuopanportille. Hän on ikääntyvien ennakoivaan oikeusneuvontaan erikoistunut entinen lähihoitaja.

Kuopanportin mukaan on paljon tapauksia, joissa esimerkiksi Omakantaan ei ole pääsyä sen paremmin potilaalla kuin häntä hoitavalla omaisellakaan, ja sellaisia tapauksia tulee koko ajan lisää.

Kuopanporttiin otetaan yhteyttä tilanteissa, joissa läheistä koskevia päätöksiä pitäisi tehdä nopeasti, mutta niiden tueksi tarvittavia tietoja ei ole saatavissa.

– Esimerkiksi puoliso tai vanhempi on sairastunut, ja tarvitaan nopeasti tietoa lääkityksestä, Kuopanportti sanoo.

– Sitä olisi Omakannassa. Harva on varautunut siihen, että tieto olisi jollain muulla tavalla läheisten löydettävissä.

Vaikka Omakantaan ei voi antaa käyttölupaa, Kuopanportti kehottaa muutoin varautumaan etukäteen siihen, että on kykenemätön hoitamaan omia asioitaan.

Tilinkäyttöoikeuksilla omainen pääsee hoitamaan ihmisen raha-asioita, ja virallisella edunvalvontavakuutuksella voi antaa toiselle oikeuden tehdä omasta puolesta sopimuksia ja hoitaa muuten taloutta ja juoksevia asioita. Hoitotahdon tekeminen puolestaan auttaa omaisia ja hoitohenkilökuntaa tilanteissa, joissa on tehtävä vaikeita hoitopäätöksiä.

Monet sähköiset palvelut, muun muassa Omakanta, toimivat pankkitunnuksilla. Kuopanportti varoittaa, että vaikka tietäisi omaisensa pankkitunnukset, niillä ei pidä mennä käyttämään mitään sähköisiä palveluita. Siinä voi syyllistyä rikokseen, ja samalla tulee mahdottomaksi selvittää esimerkiksi sitä, mitkä tilitapahtumat ovat muistisairaan itsensä tekemiä.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .