Aasiannorsuilla tasa-arvoisia yhteisöjä

ELINYMPÄRISTÖT Aasiannorsujen (Elephas maximus) yhteisöt ovat vähemmän hierarkkisia kuin Afrikassa elävät savanninorsut (Loxodonta africana). Afrikannorsujen yhteisöille on ominaista korkeaan ikään pohjautuva matriarkaalinen johtajuus ja selkeä nokkimisjärjestys. Tutkimus julkaistiin Behavioral Ecology -julkaisussa. Selityksenä sukulaisten erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin saattavat tutkijoiden mukaan olla erilaiset elinolosuhteet.

Afrikassa savanneilla elävien norsujen olot ovat ajoittaisen kuivuuden ja suurpetojen vuoksi ankarammat kuin Aasiassa, minkä vuoksi vanhojen ja viisaiden norsujen taidot ovat lajin selviytymiselle tärkeää.