EU:n Galileo-satelliittijärjestelmä valmis otettavaksi käyttöön

Uusiin automalleihin järjestelmä tulee jo vuonna 2018.

Euroopan komissio on ilmoittanut, että eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäisen vaiheen palvelut voidaan nyt ottaa käyttöön. Galileo-satelliittijärjestelmän ensimmäisen vaiheen palvelujen käyttöönotto tarkoittaa, että kaikki kuluttajamarkkinoilla olevat laitteet, joissa on Galileo-yhteensopivaa siruteknologiaa, voivat nyt käyttää Galileo-satelliitteja sijainnin ja ajan määritykseen sekä navigointiin.

Galileo-järjestelmän signaalia voi jo nyt testata Galileo-yhteensopivilla vastaanottimilla. Johtavilla älypuhelinten siruvalmistajilla, kuten Qualcomm, Broadcom, Intel ja Mediatek, on jo valikoimissaan Galileo-ominaisuuksin varustettuja tuotteita ja ensimmäiset Galileo-yhteensopivat älypuhelimet tulivat markkinoille tänä syksynä. Tulevaisuudessa todennäköisesti kaikki älypuhelimet ja autojen navigointilaitteet kykenevät hyödyntämään Galileo-signaalia muiden navigointijärjestelmien ohella.

Ensivaiheessa Galileo-palvelutyyppejä on kolme.

– Nykyään kestää tunteja paikantaa merellä tai vuoristoalueella kadonnut henkilö. Galileon pelastuspalvelun ansiosta paikannusaika lyhenee parhaimmillaan kymmeneen minuuttiin. Myöhemmässä vaiheessa Galileon pelastuspalvelu tarjoaa myös paluusignaalin: järjestelmä kykenee lähettämään hätäsignaalin lähettäneeseen laitteeseen tiedon, että signaali on vastaanotettu ja laite on paikannettu.

– Galileon avoimen palvelun tarjoama hyvin tarkka ajanmääritys taas on erittäin tärkeää kriittisissä infrastruktuureissa, kuten sähköverkoissa, sekä tietoliikenteessä ja pankkipalveluissa.

– Galileon julkisesti säännelty palvelu on varattu valtiolliseen käyttöön. Tässä palvelussa signaali on suojattu ja järjestelmä erityisen vikasietoinen. Säännellyn palvelun toimivuus kyetään turvaamaan myös kriisi- ja poikkeusolosuhteissa.

Galileon ensimmäisen vaiheen palvelut ovat käyttäjille ilmaisia. Aluksi Galileo-satelliittien signaalia käytetään yhdessä muiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa. Galileo-palvelut kehittyvät asteittain sitä mukaa kun käyttöön saadaan lisää satelliitteja.

Galileo parantaa satelliittisignaalin saatavuutta ja hyödyttää näin kaikkia navigaattoreiden käyttäjiä. Galileo-satelliitit toimivat yhteen GPS-järjestelmän satelliittien kanssa, mikä merkitsee loppukäyttäjille tarkempaa ja luotettavampaa paikannusta. Galileo parantaa navigaattorien paikannustarkkuutta erityisesti kaupungeissa, joissa korkeat rakennukset saattavat haitata signaalien kulkua.

Vuoteen 2018 mennessä Galileo-ominaisuus löytyy jokaisesta Euroopassa myydystä uudesta ajoneuvomallista.

– Tämä mahdollistaa automaattisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän ja tarjoaa monenlaisille ajoneuvojen navigointilaitteille parempaa sijainti- ja aikatietoa, komissio perustelee.

Galileo-järjestelmää kehitetään edelleen ja tuodaan maailmanlaajuisesti saataville sitä mukaa kun satelliittiverkosto täydentyy. Tällä hetkellä kiertoradalla on 18 satelliittia kaavailluista 30:stä. Satelliittiverkoston odotetaan olevan valmis vuoteen 2020 mennessä.

Lähde: Euroopan komissio