Jäätiköiden sulamisella selkeä yhteys ilmastonmuutokseen

Ilmasto Jäätiköiden sulaminen on seurausta ilmastonmuutoksesta hyvin korkealla todennäköisyydellä, todetaan Science News -lehden artikkelissa. Aikaisemmin ilmaston lämpenemisen ja jäätiköiden sulamisen todennäköisyys oli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan vain ”todennäköistä”. Tutkijat ovat verranneet pitkällä aikavälillä 37 jäätikön vetäytymistä ja arvioivat, että yhtä lukuun ottamatta kaikkien jäätiköiden vetäytymisen syynä on ilmastonmuutos ainakin 90 prosentin todennäköisyydellä. Tutkijoiden haasteena on selvittää, onko jäätiköiden sulaminen osa luonnollista ilmastonvaihtelua vai seurausta ilmastonmuutoksesta.