Verotietojen julkaisuun voi tulla rajoitteita

EU:n tietosuoja-asetus saattaa muuttaa suomalaisen median tapaa julkaista verotietoja. Näin arvioivat sekä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio että hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.

Asetus voi vaikuttaa erityisesti verkossa julkaistaviin veroluetteloihin.

– Jos EU:n tietosuoja-asetus hyväksytään, se luultavasti asettaa henkilötietoja sisältäville luetteloille tiukemmat rajat kuin mitä tällä hetkellä on voimassa. Voi olla, että jonkun vuoden päästä verotietoja ei enää luettelomuodossa voida julkaista, Helsingin yliopistossa professorina toimiva Mäenpää sanoo.

Suomessa verotietojen julkisuuden takaa lainsäädäntö. Asetuksen perusteella tarkastellaankin Aarnion mukaan sitä, miten ja missä muodossa media sinänsä julkisia verotietoja käsittelee.

Aarnion mukaan jatkossa tehdään entistä tarkempaa rajanvetoa siitä, mikä on journalismia.

– Journalismi tunnistetaan edelleen päteväksi syyksi käsitellä erilaisia henkilötietoja, kuten verotustietoja. Kyse on kuitenkin siitä, onko tietojen julkaisu verkossa journalismia vai esimerkiksi tietokantapalvelua.

Valmistelussa olevan tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on omia henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus, oikeus saada tiedot oikaistua, oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus tietojen poistamiseen, tietojenkäsittelyn vastustamiseen sekä tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Lisäksi asetuksessa säädetään rekisterinpitäjien eli tietojenkäsittelystä vastaavien velvollisuudesta antaa rekisteröidyille avoimia ja helposti saatavia tietoja heidän tietojensa käsittelystä.

Lue lisää maanantain Keskisuomalaisesta.

Lue kaikki veroaiheiset jutut.