Tutkimus: Ympäristöllä suuri vaikutus autismin syntyyn

Ympäristö on autismin synnyssä yhtä tärkeä tekijä kuin geenit, esittää tuore tutkimus. Sen mukaan perintötekijät selittävät vain puolet autismin synnystä. Puolet selittyy ympäristötekijöillä kuten komplikaatioilla synnytyksessä ja vanhempien elämäntavoilla sekä terveydellä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa perintötekijöiden on arveltu kattavan jopa 80-90 prosenttia autismin riskitekijöistä.

Britannialaisen King's College Londonin ja ruotsalainen Karoliinisen instituutin yhteinen tutkimus on autismin kehittymistä kartoittavista tutkimuksista tähän mennessä laajin. Sen tulokset julkaistiin Journal of the American Medical Association -julkaisussa.

Autismi on kehityshäiriö, joka aiheuttaa eriasteisia vaikeuksia muun muassa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Euroopassa noin yksi lapsi sadasta kärsii autismista.