WHO: Itsemurhakuolemien osuus laskenut

Itsemurhiin kuolee yhä harvempi, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Itsemurhakuolemien määrä suhteessa väestöön on järjestön tilastojen mukaan vähentynyt kolmanneksella sitten vuoden 1990. WHO lukee itsemurhan keskeiseksi kansanterveydelliseksi kysymykseksi ja arvioi, että noin 800  000 ihmistä kuolee itsemurhan kautta joka vuosi.

British Medical Journalin julkaiseman tuoreen tilaston mukaan noin 817  000 ihmistä teki itsemurhan vuonna 2016. Luku on noussut vajaat 7 prosenttia sitten vuoden 1990. Samalla kuitenkin maailman väestö on kasvanut tuntuvasti, joten itsemurhien määrä 100  000 ihmistä kohti on laskenut 16,6 kuolemasta 11,2 kuolemaan.

–  Itsemurhaa pidetään ehkäistävissä olevana kuolemansyynä ja tämä tutkimus osoittaa, että meidän tulee jatkaa työtämme sen estämiseksi, sanoi Kanadan kansanterveysviraston tutkija Heather Orpana.

Tilasto on osa vuosittain tehtävää raporttia, jossa analysoidaan kuolemansyitä jaoteltuna syyn, alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Raportin tekijät huomauttivat, että vaikka itsemurhien osuus on laskenut, ovat ne edelleen yksi tärkeimmistä syistä ennenaikaisiin kuolemiin. Vuonna 2016 menetettiin noin 34,6 miljoonaa elinvuotta, kun ihmisiä kuoli ennen tilastollisesti keskimääräistä elinikäänsä.

WHO on asettanut tavoitteeksi, että itsemurhien osuus laskisi 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa sama suunta

Suomessa itsemurhakuolleisuus on Tilastokeskuksen mukaan myös laskenut verrattuna vuoteen 1990. Tuona vuonna Suomessa tehtiin yli 1  500 itsemurhaa, kun määrä vuonna 2017 oli 824. Suurin osa Suomessa itsemurhan tehneistä oli miehiä, samoin kuin maailmanlaajuisissa tilastoissa

Itsemurhien määrässä oli vuonna 2017 nousua, verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Siitä huolimatta itsemurhakuolleisuus Suomessa on kymmenessä vuodessa pienentynyt yli 20 prosenttia, miehillä 22 prosenttia ja naisilla 16 prosenttia.