Jyväskylän yliopisto alkaa tutkia häirintää ja syrjintää urheilussa

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy tutkimus häirinnästä ja syrjinnästä urheilussa. Liikuntapedagogiikan yliopistonlehtori, urheilupsykologi Marja Kokkonen ryhmineen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen rahoituksen tutkimushankkeelle, joka pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Hanke pureutuu urheilun ja liikunnan piirissä tapahtuvaan häirintään ja muuhun syrjintään erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat myös sukupuolittunut koululiikunta sekä lasten ja nuorten urheiluvalmennus.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö kiristyi 2014–2015.

– Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuinka uudistunut lainsäädäntö on otettu vastaan kilpa- ja harrasteurheilussa ja koulujen liikunnanopetuksessa ja millaisia muutoksia – jos mitään  – uudistunut lainsäädäntö erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville liikunnan harrastajille, urheilijoille, valmentajille, koululaisille ja heitä opettaville liikunnanopettajille on tuonut, Kokkonen kertoi.