Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Terrafame sai uraaniluvan Sotkamon kaivokselle – lupapäätöksestä voi vielä valittaa

Kaivosyhtiö Terrafame on saanut hallitukselta luvan aloittaa uraanin talteenoton Sotkamon kaivoksella Kainuussa.

Lupapäätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 9. maaliskuuta mennessä. Yhtiö on varautunut valituksiin ja arvioi, että tuon määräajan jälkeen kestää vielä noin kaksi vuotta ennen kuin lupa on lainvoimainen. Tuotanto voisi tällä aikataululla alkaa vuonna 2022.

– Pyrimme siihen, että olemme tuotantovalmiudessa, kun lupa on lainvoimainen, kertoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Valituksia lienee tiedossa. Ainakin Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri piti etukäteen valituksen tekemistä hyvin todennäköisenä, jos lupa myönnetään suoraan yhtiön hakemassa muodossa.

– Ydinenergialain mukaisen luvan myöntämiselle uraanin tuotantoon ei ole edellytyksiä, koska kaivoksen jäteratkaisu ei ole pitkäkestoisesti ympäristölle turvallinen eikä pitkäaikaisvaikutuksia ole arvioitu, piiri sanoi tiedotteessaan.

Vihreiltä lausuma

Ympäristöministeriö katsoi omassa lausunnossaan, että uraanin aiheuttamat ympäristövaikutukset olisivat laitoksen toimiessa pienemmät kuin nykytilanteessa. Myös Kainuun ely-keskus arvioi, että pääprosessiliuokseen liukenevasta uraanista päätyy sekä nikkelituotteeseen että kipsisakka-altaaseen merkittävästi pienempi osa uraanin talteenotossa kuin ilman talteenottoa.

Talteenottolupaan sisältyy ydinturvallisuuteen ja mahdollisiin ydinjätteisiin liittyviä ehtoja. Yhtiön on muun muassa seurattava uraanin talteenottolaitoksen jätekertymää ja raportoitava tulokset Säteilyturvakeskukseen vuosittain.

Vihreät jätti päätökseen lausuman, jonka mukaan kaivoslain uudistamisen yhteydessä on varmistettava, että jatkossa kaikki tiedossa olevat hyödyntämiskelpoiset mineraalit luvitetaan yhdellä kertaa. Kaivokselle alun perin lupaa haettaessa mukana ei ollut uraania.

STUK piti riskejä vähäisinä

Terrafame pyysi lupaa tuottaa uraania 250 tonnia vuodessa. Yhtiön arvion mukaan todellinen vuosituotanto jäisi tätä pienemmäksi, 135–150 tonniin. Määrä vastaa Lukkaroisen mukaan yhden ydinreaktorin vuodessa tarvitsemaa määrää.

Uraania varten ei erikseen louhittaisi malmia, vaan talteenotto tapahtuisi prosessiliuoksesta. Uraania ei jalostettaisi Suomessa, vaan se kuljetettaisiin Terrafamen laitokselta puolituotteena ulkomaille jatkojalostukseen.

Säteilyturvakeskus totesi viime kesänä, ettei se näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta esteitä näille suunnitelmille. STUKin lausunnon mukaan uraanin talteenoton ihmisille aiheuttamat riskit ovat vähäisiä. Ennen käytön aloittamista talteenottolaitos tarvitsee vielä erikseen STUKilta käynnistämisluvan.

Talvivaaran kaivosyhtiön raunioille perustettu Terrafame jätti hakemuksensa syksyllä 2017.

Talvivaara sai vuonna 2012 valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseksi. Se ehti jo rakentaa alueelle 75 miljoonan euron laitoksen. Talvivaara ei voinut kuitenkaan aloittaa uraanin talteenottoa, koska korkein hallinto-oikeus kumosi luvan seuraavana vuonna. Oikeus perusteli päätöstä yhtiön heikolla taloustilanteella.

"Etu ympäristön ja talouden kannalta"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) katsoo, että kaivosyhtiö Terrafamelle annettu lupa on etu niin talouden kuin ympäristönkin kannalta.

Lintilä painottaa, että uraania ei erikseen kaiveta mistään, vaan kiviaineksesta eriytetään uraania.

– Ja pitää muistaa, ettei se ole esimerkiksi ainetta, jota käytetään ydinvoimaloihin vaan se lähetetään jatkojalostettavaksi. Ja sitten vasta tulee se ydinvoimaloihin käytettävä aine, Lintilä sanoo.

Lintilä ei osaa sanoa, mihin uraani lähetetään jatkojalostettavaksi, mutta mahdollisia maita ovat Lintilän mukaan esimerkiksi Kanada ja Ranska.

Elinkeinoministeri lisäksi sanoo, että Terrafame on taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa, jos katsotaan sitä, missä kunnossa se oli Talvivaaran jälkeen. Lintilä ei vaikuta olevan huolissaan myöskään mahdollisesta valitusrumbasta. Hän arvioi, että valituksia tulee ja sen takia uraanin talteenotto voidaan aloittaa vuoden–kahden kuluttua.

– Mutta yhtälailla aikaa tarvitaan koulutukseen ja laitoksen viimeistelyyn, hän sanoo.

Lintilä uskoo, että talteenotolla voi olla jonkin verran myös työllisyysvaikutuksia.

Lintilän mukaan hallituksen päätös oli yksimielinen.

"Edessä saattaa olla pitkä prosessi"

Uraanin talteenotto on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin sen jääminen jätteiden joukkoon kaivosyhtiö Terrafamen Sotkamon kaivoksella, arvioi ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.).

– Asiantuntijoiden arvio on, että on turvallisempaa käsitellä uraani asianmukaisesti kuin jättää se jätteiden joukkoon, Mikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Vihreät vastustivat uraanin talteenottolupaa vuonna 2012, mutta nyt Sotkamon kaivoksen tilanne on Mikkosen mukaan täysin toinen. Mikkonen viittaa Sotkamon kaivosta vuonna 2012 pyörittäneeseen Talvivaara -yhtiöön.

– Silloinhan alue oli sellaisen yhtiön hallussa, jonka toimet sekä työturvallisuuden että ympäristön osalta eivät olleet kestäviä. Siltä osin tilanne on nyt muuttunut. Nyt meillä on sellainen toimija, jonka katsotaan pystyvän tämän asian hoitamaan, Mikkonen sanoi.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin mukaan valtioneuvostolla ei ole laillisia edellytyksiä myöntää Terrafamelle uraanin talteenottolupaa, sillä toiminnalle ei ole tehty asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia.

Mikkonen ei halunnut arvioida Luonnonsuojeluliiton esittämää kritiikkiä.

– He varmaankin valittavat päätöksestä, jos näkevät sen tarpeelliseksi.

Mikkonen arvioi, että edessä saattaa olla pitkä prosessi ennen kuin uraanin talteenotto voi käynnistyä.