Terrafame joutuu maksamaan puolen miljoonan korvaukset jätevesihaitoista

Kaivosyhtiö Terrafame joutuu maksamaan yhteensä 495 000 euron korvaukset kaivostoiminnasta aiheutuneista jätevesihaitoista. Päätöksen korvauksista teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto .

Korvauksia maksetaan rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvauksen saajia on kaikkiaan lähemmäs 300. Korvauksien määrä vaihtelee päästöjen vaikutusten perusteella. Eniten korvauksia maksetaan rantatilojen omistajille, "vesistösidonnaisen virkistyskäytön vaikeutumisesta".

Kaupalliselle kalastukselle koituneista vahingoista määrättiin yhteensä noin 20 000 euron korvaukset kolmelle ammattikalastajalle.

Nyt määrätyt korvaukset koskevat vuosina 2013–2016 aiheutuneita vahinkoja.

Päätöksessä ei ole käsitelty rikokseen perustuvia jätevesivahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä Kainuun käräjäoikeudessa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut