Musiikin ajan 35 000 euron kotikaupunkituelle esitetään jatkoa

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päättää lähiaikoina Musiikin aika -tapahtuman tukemisesta seuraavina neljänä vuonna. Viime valtuustokaudella tuki oli 35 000 euroa vuodessa.

Festivaali toivoo tuen jatkuvan samalla tasolla. Näin myös kaupunginhallitus päätyi esittämään maanantaina.

Perussuomalaisten Ilpo Manninen teki kaupunginjohtajan esitykseen vastaesityksen, jonka mukaan festivaalijärjestäjää Viitasaaren kesäakatemia ry:tä avustettaisiin 35 000 eurolla vuosina 2018-2019. Esitystä ei kannatettu. Manninen jätti eriävän mielipiteen.

Voittoa tavoittelemattoman Viitasaaren Kesäakatemian mukaan Musiikin aika jättää alueelle merkittävästi enemmän rahaa kuin kaupungin avustus on. Vuonna 2016 alueelle arvioidaan jääneen suoraan reippaat 46 000 euroa. Tähän sisältyy muun muassa tavaroiden ja palvelujen hankintaa sekä festivaalin vieraiden, yleisön ja työntekijöiden kulutusta.

Kotikunnan avustus auttaa muuta rahoitusta

Festivaalin talous nojaa suuressa määrin projektikohtaisiin avustuksiin, mutta niiden saamisen ehto on usein oman kunnan myöntämä avustus. Se auttaa lisärahoituksen keräämistä.

Vuosi sitten Suomen Kulttuurirahasto myönsi 180 000 euron taideapurahan Musiikin ajan kolmivuotiselle Huoltamo-hankkeelle. Sen kautta tarjotaan nuorille taiteilijoille kursseja, mentorointi- ja verkottumismahdollisuuksia sekä työmahdollisuuksia kansainvälisissä projekteissa maailman eturivin ammattilaisten kanssa.

Festivaali on pyrkinyt parantamaan tapahtuman taloutta pitkäjänteisesti ja etsinyt ulkomaisia rahoituslähteitä. Festivaali on toista kautta partnerina kansainvälisessä, Luova Eurooppa -rahoitusta saaneessa Ulysses-hankkeessa. Se mahdollistaa nuorten musiikin ammattilaisten kansainvälistä verkottumista. Musiikin ajan osalta hankkeen kokonaisbudjetti vuosina 2016-2019 on noin 260 000 euroa.