Moventas Gears jakautuu kahtia – ei henkilöstövaikutuksia

Tuulivoima- ja teollisuusvaihdevalmistaja Moventas Gears Oy:n yrityssaneeraus päättyy. Samalla Santasalo Moventas -konserni jakautuu kahtia yhtiöihin, joissa tuulivaihteita valmistava Moventas ja teollisuusvaihteita valmistava Santasalo keskittyvät omien alojensa liiketoimintoihin.

Jakaantumisella ei ole henkilöstövaikutuksia, ja molempien yhtiöiden omistus pysyy samana. Järjestelyllä ei ole myöskään operatiivisia vaikutuksia esimerkiksi toimitiloihin. Suomessa Santasalon tuotanto jatkuu Jyväskylän Rautpohjassa ja Karkkilan koteloverstaalla. Moventaksella on tuotantoa sekä Jyväskylän Etelä-Keljossa että Rautpohjassa.

Teollisuusryhmä Clyde Blowersin omistaman Moventas Gears Oy:n yrityssaneerausohjelma alkoi 9.12.2011. Saneerausohjelman päättämisen yhteydessä Moventas Gears Oy:n saneerausvelka on maksettu ja yhtiöstä on eriytetty omaksi yhtiökseen Santasalon teollisuusvaihdeliiketoiminta Santasalo Gears Oy:ksi. Moventas Gears jatkaa tuulivoimavaihdeliiketoimintaa.

Saneerausvelkaa oli vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan jäljellä 18,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan järjestely on loogista seurausta vuosi sitten tehdystä uudelleenbrändäyksestä, jonka yhteydessä perinteikäs Santasalo-brändi otettiin uudelleen käyttöön ja uusiutuvan energian Moventas-brändi jäi tuulivoimaliiketoiminnan käyttöön. Samaan konserniin kuuluvat Moventas- ja Santasalo-liiketoiminta-alueet ovat toimineet operatiivisesti erillään jo lähes vuoden.

Yhtiöt tekevät jatkossakin yhteistyötä ja pyrkivät hyödyntämään synergiaetuja esimerkiksi hankinnan osa-alueella.

Moventas-liiketoiminta-alueella on tällä hetkellä Suomessa 328 työntekijää. Santasalo-liiketoiminta-alueella työskentelee Suomessa tällä hetkellä 221 työntekijää, jotka siirtyvät Santasalon uuden yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Valtaosa työntekijöistä on Jyväskylässä.

Moventas Gears Oy työllisti joulukuun lopussa yhteensä 940 työntekijää ympäri maailman.