T-luokalla taataan turvallisuus

Puolustusvoimien palveluskelpoisuusluokkien joukkoon on ilmestynyt T. Siihen määrätään asevelvollinen, joka terveydentilansa puolesta kelpaisi riviin, mutta jonka palvelukseen määrääminen voisi vaarantaa tämän oman tai muiden turvallisuuden.

Viime vuoden ja nyt käynnissä olevissa kutsunnoissa ei T-leimoja ole lyöty. Sen sijaan uudelleentarkastettavien joukosta ovat aluetoimistot määränneet T-luokkaan vajaat 30 asevelvollista.

Majuri Jari Enberg maavoimien esikunnasta sanoo armeijan olevan luokkapäätöksissä vaitiolovelvollinen - vaikkapa työnantajalle asiaa ei kerrota. Tietojen luovuttamisesta eri viranomaisten kesken on toisaalta paljon keskusteltu, ja esimerkiksi poliisin halu saada Puolustusvoimilta palvelusaikaisia tietoja on hänen mukaansa kasvanut.Arviointiin ei osallistu lääkäri, vaan päätöksen tekee aluetoimisto tai kutsuntojen aikana kutsuntalautakunta.

- Vaikuttavia seikkoja voivat olla Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten tiedossa olevat tai asevelvollisen itsensä esille ottamat asiat. Perusteeksi ei kuitenkaan riitä, että ei halua inttiin, sanoo asevelvollisuustiimin johtaja, majuri Jari Enberg maavoimien esikunnasta.

Yksilöllistä harkintaa

Jokainen tapaus on yksilöllinen ja tehdään asevelvollista kuullen. Asevelvollisella itsellään on oikeus hakea päätökseen oikaisua ja myöhemmin valittaa siitä.

Jos joku on vaikkapa esittänyt koulu-uhkauksia, ja poliisi on evännyt häneltä aseenkantoluvan, on armeijan Enbergin mukaan syytä vakavasti harkita, onko tällaiselle ihmiselle syytä antaa asetta käteen.

Viime vuoden ja nyt käynnissä olevissa kutsunnoissa ei T-leimoja ole lyöty. Sen sijaan uudelleentarkastettavien joukosta ovat aluetoimistot määränneet T-luokkaan vajaat 30 asevelvollista.

T-luokka määriteltiin 1.1.2008 voimaan astuneessa uudessa asevelvollisuuslaissa. Vuoden lopulla käyttöön otettu uusi terveystarkastusohje tarkentaa, että T-luokkaan määrätään sellainen, jonka epäillään voivan olla vaaraksi omalle tai muiden palvelusturvallisuudelle. Ensimmäinen versio laista valmistui jo vuonna 2006, eli ennen Jokelan koulusurmaa.

T-luokituksen voi saada määräajaksi tai pysyvästi. Siihen voidaan määrätä myös kesken palveluksen.