Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tarkastusvaliokunta: Eduskunnan kansliatoimikunnan selvitettävä Yli-Viikarin mahdollista irtisanomista – "Ilmenneet epäselvyydet ja väärinkäytökset ovat vakavia"

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomisen edellytyksiä tulee käsitellä eduskunnan kansliatoimikunnassa, katsoo eduskunnan tarkastusvaliokunta.

Valiokunta sai tiistaina valmiiksi mietintönsä VTV:n taloudenhoidon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jonka laatimisen se aloitti helmikuussa.

Mietinnössä valiokunta katsoi, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) mukaan valiokunta on kiinnittänyt huomiota pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin. Hän sanoi, että pääjohtajan matkalaskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä.

VTV:n toiminnassa havaitut puutteet ovat valiokunnan saaman selvityksen perusteella poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole sen saaman tiedon mukaan havaittu muualla valtionhallinnossa.

– Kyse on pääjohtajan laskuihin liittyvistä epäselvyyksistä ja suoranaisesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta, Alanko-Kahiluoto kertoi valiokunnan tekemistä havainnoista.

Asia kansliatoimikunnalle

Valiokunta katsookin, että kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

– Valiokunnan näkemys on se, että ilmenneet epäselvyydet ja väärinkäytökset ovat vakavia, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Alanko-Kahiluoto ei ottanut kantaa tarkemmin mahdollisen irtisanomismenettelyn etenemiseen. Hänen mukaansa asiaa puntaroi seuraavaksi eduskunnan kansliatoimikunta.

– Kysymys vaatii eduskunnan virkamieslain tulkintaa, täyttyvätkö irtisanomisen edellytykset, enkä itse niihin ota nyt kantaa.

Valiokunnan oppositiojäseniin kuuluvat Pauli Kiuru (kok.) ja Päivi Räsänen (kd.) kertoivat toivovansa, että asia voisi edetä täysistunnon äänestykseen ennen eduskunnan kesäistuntotaukoa.

Matkustusohje laajempaan käyttöön?

Valiokunnan mietintöön sisältyi kaksi lausumaa, joihin liittyen valiokunta edellyttää hallitukselta toimia.

Ensimmäinen niistä vaatii yksi yli yhden -periaatteen toteuttamisen edistämistä koko valtionhallinnossa. Periaate tarkoittaa päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä. Valtion virastojen ja laitosten ylimmän johdon yläpuolella ei kuitenkaan ole tahoa, joille tämän tehtävän voisi osoittaa.

– Pääjohtajan matkasuunnitelmien ja kululaskujen hyväksyntä on aina pääjohtajan alaisella. Vastaava tilanne on muissakin päällikkövirastoissa. Tarkastusvirastolla ei kuitenkaan ole ohjaava ministeriöitä, kuten muilla päällikkövirastoilla, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Hänen mukaansa valtion virastojen ja laitosten ylintä johtoa koskevista epäkohdista tulisi voida ilmoittaa niiden operatiivisesta johdosta riippumattomalle taholle.

Toinen lausuma koskee toimia valtionhallinnon matkustamiseen liittyvän ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

– Valiokunta pitää tärkeänä, että käytännön neuvoja sisältävää valtioneuvoston matkustusohjetta voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin ministeriöiden lisäksi myös valtion virastoissa, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

VTV: Prosessit ja toimintatavat "eivät aina ole olleet esimerkillisiä"

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toivottaa tervetulleeksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön hyllytetyn pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin toiminnasta ja viraston sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, sanoo pääjohtajan sijainen Matti Okko.

Viraston hallinnosta ja resursseista vastaavan johtajan Tuula Sandholmin mukaan viraston omassa arviossa on todettu, että VTV:n prosessit ja toimintatavat eivät aina ole olleet niin esimerkillisiä kuin tarkastusvirastolla pitäisi olla. Mietinnössä on Sandholmin mukaan otettu esiin asioita, jotka on huomattu myös VTV:n sisällä.